Usvojen Program javnih investicija TK 2020-2022. godina

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Program javnih investicija Tuzlanskog kantona 2020-2022. godina, koji je izrađen na osnovu podataka koje su Ministarstvu privrede dostavila nadležna resorna ministarstva, općine i Grad Tuzla i javna preduzeća koji implementiraju projekt i upravljaju sredstvima namijenjenim za realizaciju projekta i programa iz Programa javnih investicija TK.

Kako je saopćeno iz Vlade TK, u Program javnih investicija je uključeno ukupno 66 projekata s ukupnom planiranom vrijednošću u iznosu od 294.362.753 KM od čega se 61.241.956 KM odnosi na 20 kandidovanih projekata i 233.120.797 KM na 46 projekata u implementaciji.

Podsjećanja radi, kandidovani projekti su oni za koje nisu osigurana sredstva za finansiranje, a sadrže podatke o ukupnoj vrijednosti projekata, odnosno ukupnom iznosu sredstava potrebnim za njihovu realizaciju, a projekti u implementaciji su oni projekti za koje postoji važeća i zvanična odluka nadležnog tijela o osiguranju sredstava za implementaciju ili je izvjesno njihovo finansiranje.

Vlada je danas prihvatila i Izvještaj o radu Komisije za izradu programa javnih investicija Tuzlanskog kantona za period februar. – septembar 2019. godine.

Također, kantonalna vlada je između ostalog imenovala pregovarački tim Vlade Tuzlanskog kantona za vođenje pregovora radi zaključivanja Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva na području TK.

Vlada TK je donijela i Uredbu o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Vlade TK i općina/gradova na području tog kantona. Ovom uredbom uređuje se rad i odlučivanju skupština privrednih društava, utvrđivanje prijedloga kandidata za imenovanje i razrješenje predsjednika i članova nadzornih odbora, kao i davanje saglasnosti za imenovanje i razrješenje članova uprave u privrednim društvima s većinskim učešćem državnog kapitala, osim u slučaju kad je zakonom drugačije uređeno. Razlog za donošenje Uredbe je usaglašavanje sa odredbama Zakona o privrednim društvima kao i definisanje odredbi koje nisu sadržane u važećoj Uredbi.

Na sjednici je utvrđeno i da je od javnog interesa izgradnja elektroenergetskog objekta STS-B 10(20)/0,4 kV “Odorovići 2“ sa priključnim 10(20) kV univerzalnim kablovskim vodom na području općina Banovići i Živinice, te se može pristupiti nepotpunoj eksproprijaciji na odlukom naznačenim nekretninama. Izgradnjom navedenog objekta omogućit će se kvalitetnije snabdijevanje električnom energijom i priključenje novih budućih krajnjih kupaca na distributivnu mrežu.

Biznis.ba / FENA