BiH

Banke u BiH opterećene novim naknadama, moguće povećanje cijena njihovih usluga

Autor: Biznis.ba
Banke u BiH opterećene novim naknadama, moguće povećanje cijena njihovih usluga

Centralna banka Bosne i Hercegovine propisala je veće naknade na iznos rezervi koje komercijalne banke imaju, a ta odluka trebala bi naše banke koštati oko 6,5 miliona KM. Nije isključena mogućnost da se zbog tog dodatnog troška poveća cijena bankarskih usluga.

Stopa obavezne rezerve je ključni instrument monetarne politike kojim upravlja Centralna banka Bosne i Hercegovine, kaže za Klix.ba Jasmin Mahmuzić, direktor Agencije za bankarstvo Federacije BiH.

"U skladu s vlastitim procjenama, koje se odnose na stanje tržišta i potrebe održavanja monetarne stabilnosti, Centralna banka donosi odluke o stopi obavezne rezerve i naknadama. Novost je obračun naknade na sredstva obavezne rezerve, koja nisu vezana za domaću valutu. Razloge za usklađivanja možemo tražiti u trenutnim uvjetima koji se odnose na referentna tržišta i stope Evropske centralne banke. Također, odlukom se izdvaja uloga domaće valute s potencijalnim efektima na strukturu osnovice za koju se formira obavezna rezerava", kaže on.

Pojednostavljeno, svako uvođenje ili povećanje naknada kojima upravlja Centralna banka predstavlja trošak za komercijalne banke, dodaje on.

"Važno je da takve promjene ne mogu imati utjecaj na stabilnost sistema ili stabilnost pojedinačnih banaka. Također, treba imati u vidu i činjenicu da naše komercijalne banke raspolažu znatnim sredstvima iznad obavezne rezerve te da plasman ili držanje tih sredstava već duže vrijeme uključuju naknade ili negativne stope. Nadamo se da će odluka imati utjecaja na pojačanu kreditnu aktivnost banaka i povećanje uloge domaće valute", izjavio je.

Mahmuzića smo pitali i da li ova promjena može dovesti do povećanja cijena bankarskih usluga.

"Ne treba isključi mogućnost da će pojedine banke vršiti usklađivanja cijena u izdvojenim segmentima poslovanja. Ipak, te promjene ne mogu biti značajne i u mjeri koja bi bila vidljiva na nivou cijelog bankarskog sistema. S druge strane, stimuliranje kreditnog rasta i vezivanje za domaću valutu može imati šire pozitivne efekte na tržište i korisnike finansijskih usluga", Zaključio je Mahmuzić.

Odlukom je propisano da Centralna banka BiH na računu rezervi banke u obračunskom periodu na sredstva obavezne rezerve po osnovu osnovice u domaćoj valuti ne obračunava naknadu. Međutim, na sredstva obavezne rezerve po osnovu osnovice u stranim valutama i u domaćoj valuti s valutnom klauzulom, kao i na sredstva iznad obaveznih rezervi obračunavat će se naknada po stopi koju primjenjuje Evropska centralna banka na depozite komercijalnih banaka.

Berislav Kutle, direktor Udruženja banaka BiH, kazao je za Nezavisne novine kako je ova odluka s pozicija banaka bila neočekivana i nisu je kao takvu budžetirali.

"Teoretski bi se moglo dogoditi da taj trošak banke prebace na klijente, ali mislim da se to neće dogoditi zbog odnosa ponude i potražnje. Klijenti imaju mogućnost te transakcije raditi s bankama koje ne budu povećavale cijene, to i banke znaju, tako da mislim da neće podizati cijene", rekao je Kutle.

"Zbog toga smo tražili da se ona prolongira do kraja godine, ali je Centralna banka BiH odbila taj zahtjev jer je ona budžetirala prihode od tog povećanja cijena. Tim povećanjem Centralna banka smatra da pokriva troškove koje ima po tom poslu.

Biznis.ba / Klix.ba