BiH

Bevanda: Poslije 2012. godine prvi put je proračun institucija BiH povećan

Autor: Biznis.ba
Bevanda: Poslije 2012. godine prvi put je proračun institucija BiH povećan

Ministar finansija i trezora BiH Vjekoslav Bevanda izjavio je novinarima u Sarajevu da je poslije 2012. godine prvi put proračun institucija BiH povećan za 16 miliona KM.

- Moj stav na Fiskalnom vijeću je bio da to povećanje treba biti još veće, jer ukupni proračunski zahtjevi po našoj proračunskoj instrukciji su iznosili oko milijardu i 400 miliona KM - kazao je ministar Bevanda.

Znamo, naveo je on, da su doneseni i zakoni o policiji, da je zakon o vojsci u Domu naroda.

- Ali, da ne bi spekulirali o konačnom izgledu proračuna, u Ministarstvu finansija i trezora za par dana završavamo i dokument okvirnog proračuna, koji je druga faza. Na vrijeme ćemo pripremiti i proračun, što nam je uspijevalo sve ove godine i onda ćemo znati ukupnu strukturu tog utroška - pojasnio je ministar Bevanda.

Napomenuo je da entiteti nisu bili suglasni da se povećava izdvajanje sredstava od Uprave za neizravno oporezivanje, „mada rastu prihodi Uprave, i oni su ostali na nivou 750 miliona KM“.

- Ali smo jednostavno prihvatili tu odluku, ja sam i glasovao za nju. Jer bolje je imati bilo kakav fiskalni okvir da bi mi mogli raditi DOP (dokument okvirnog proračuna) i ostalo, a da bi to mogli raditi i entiteti i Distrikt Brčko - naveo je Bevanda.

Dodao je da, kada završe DOP, njega treba usvojiti i uputiti informativno u parlament, a bit će objavljen i na internet stranici Ministarstva.

- Onda idemo u izradu proračuna i on ide Predsjedništvu BiH na odobrenje, a onda u Parlament BiH - kazao je Bevanda.

Fiskalno vijeće BiH usvojio je Globalni fiskalni okvir za period 2019 - 2021. godina, prema kojem bi budžetski okvir trebao biti povećan za 16 miliona KM. Prethodnih godina budžet za institucije BiH iznosio je 950 miliona KM.

Biznis.ba / FENA