Vjekoslav Bevanda

BiH

Vijeće ministara BiH utvrdilo Nacrt zakona o budžetu institucija BiH za 2021.

BiH

Bevanda: Podržavam aranžman sa MMF-om, nismo pretjerano zaduženi

BiH

Za pomoć u ruralnim područjima osigurano oko 12 miliona eura

BiH

Bevanda se oglasio o neusvajanju odluke o aranžmanu s MMF-om

BiH

Bevanda: Osigurati financiranje institucija BiH

BiH

Vjekoslav Bevanda: Nije ugrožena fiskalna stabilnost BiH

BiH

Bevanda: Sve će se ovo odraziti na ekonomiju, ali odluke treba donositi precizno da ne bismo ušli u stanje haosa

BiH

Bevanda priznao čelnicima MMF: U krizi smo i imamo zastoj u reformama

BiH

Bevanda: Nije predložena viša stopa PDV-a i ona ostaje 17 posto

BiH

Bevanda i Davidse o novoj strategiji djelovanja Svjetske banke u BiH

BiH

Potpisana tri ugovora sa EIB-om u vrijednosti od 68 miliona eura

BiH

Bevanda: Bez stručnih analiza neozbiljno donositi odluke o PDV-u

BiH

Bevanda: Sprječavamo zlouporabe i pravimo bolje uvjete gospodarstvenicima

BiH

Bevanda: Poboljšati koordinaciju monetarnih i fiskalnih vlasti

BiH

Bevanda: Spremna oduka o privremenom finansiranju

BiH

Bevanda s MMF-om: Konkretna suradnja čeka novu vlast

BiH

Bevanda i Marić zadovoljni suradnjom

BiH

Bevanda: Prije promjene PDV-a uraditi analizu

BiH

Bevanda: Ne smije se ugroziti rad UIO BiH