BiH

BiH treba fond za sufinansiranje kako bi povlačila više sredstava iz EU fondova

Autor: Biznis.ba
BiH treba fond za sufinansiranje kako bi povlačila više sredstava iz EU fondova

BiH bi trebala ustanoviti fond koji bi sufinansirao programe za koje se povlače sredstva iz fondova EU, jer većina aplikanata iz BiH ne može samostalno ispuniti uslove za ta sredstva, navedeno je na seminaru "Kako pripremiti uspješan projektni prijedlog za EU fondove", koji je danas počeo u Sarajevu.

Direktorica poslovnog inkubatora Intera Meliha Gekić-Lerić pojasnila je da bi najbolje bilo uspostaviti fond za sufinansiranje, jer aplikanti moraju osigurati najmanje 15 posto učešća u projektima, i revolving fond za projekte koji podrazumijevaju refundiranje sredstava.

- U mnogim slučajevima kod tih fondova radi se zapravo o refundiranju sredstva i aplikant prethodno mora finansirati projekt svojim sredstvima, što je za mnoge organizacije i jedinice lokalne samouprave u BiH nedostižno - istakla je Gekić-Lerić.

Direktorica Sektora za edukaciju VTKBiH Elma Kovačević-Bajtal rekla je da BiH nije iskoristila sva sredstva koja je EU stavila na raspolaganje, zbog čega je seminar i organizovan.

Dodala je da su polaznici seminara predstavnici lokalnih zajednica, ali da osim njih za sredstva EU fondova mogu aplicirati i preduzeća i nevladin sektor.

Cilj trodnevnog seminara je omogućiti polaznicima obuke sticanje neophodnih teoretskih i praktičnih znanja o EU programima u okviru kojih potencijalni aplikanti iz Bosne i Hercegovine mogu prijavljivati projektne prijedloge.

U toku obuke polaznici će imati priliku da se upoznaju o svim otvorenim fondovima EU relevantnim za kompanije, neprofitne organizacije i druge institucije poput IPA II i Horizon 2020, COSME, i drugim.

Biznis.ba / FENA