BiH

Ceste Federacije BiH kreću u proces obnove jednog od najvažnijih tunela u državi

Autor: Biznis.ba
Ceste Federacije BiH kreću u proces obnove jednog od najvažnijih tunela u državi

Preduzeće Ceste Federacije Bosne i Hercegovine raspisalo je tender za projektovanje rekonstrukcije tunela Ivan, jednog od najvažnijih i najfrekventnijih u državi.

Rekonstrukcija odnosno sanacija tunela Ivan, na cesti M17, dionica Tarčin-Konjic, radit će se na ukupnoj dužini od 646 metara.

Ceste Federacije BiH od ponuđača traži usluge tehničkog projektiranja u građevinarstvu za objekte niskogradnje, a vrijednost ugovora je nešto veća od 173.000 KM uz rok predaje dokumentacije 12.2.2020. godine.

Pretpostavlja se da će nakon projekta biti poznata cijena rekonstrukcije te da će potom biti raspisan tender za izvođenje radova čiji početak, odnosno datum i rok za kraj zahvata ne može trenutno biti određen.

Podsjetimo, tunel Ivan je vjerovatno najvažniji tunel na nekoj magistralnoj cesti u državi, pa je njegova obnova od ključne važnosti za sigurnost putnika. Sama rekonstrukcija će nedvosmisleno utjecati na frekvenciju odvijanja saobraćaja.

Ako je suditi prema priči koju prati obnova tunela Vranduk, jednom kada obnova tunela Ivan započne, vozačima će biti potrebni čelični živci, posebno ako se uzme u obzir da je prosječni dnevni intenzitet saobraćaja veći od 8.000 vozila dnevno.

Podsjećamo, u januaru bi trebalo da počne probijanje istoimenog tunela na autoputu A1, a koji je lociran ispod današnjeg "starog" tunela na magistrali.

Kako je objavljeno, Ivan će biti rekonstruisan u svojevrsnom paketu sa sličnim objaktima u Federaciji BiH među kojima je i most preko rijeke Željeznice na Ilidži.

Ostali projekti su rekonstrukcija mosta preko Babinog potoka u Babinom Potoku na cesti M5, dionica Jajce Jug – Donji Vakuf 1, rekonstrukcija mosta preko potoka Komotin u Podmilačju, dionica Crna Rijeka-Jajce Jug, rekonstrukcija mosta preko Lohinjske rijeke u Donjoj Lohinji, na cesti M4, dionica Doboj-Donja Orahovica, rekonstrukcija mosta preko Crne, Garež, na cesti M18.1, dionica Ustikolina-Trnovo, sanacija mosta preko rijeke Drinjače u Gojsalićima, na cesti M19.2, dionica Kladanj-Vlasenica i sanacija mosta preko Duboke doline na Komaru, na cesti M5, dionica Donji Vakuf-Turbe.

Biznis.ba