BiH

Konferencija o budućnosti industrije odjeće i obuće u BiH ukazala na nužnost socijalnog dijaloga

Autor: Biznis.ba
Konferencija o budućnosti industrije odjeće i obuće u BiH ukazala na nužnost socijalnog dijaloga

Danas završena dvodnevna konferencija "Ka održivoj industriji tekstila, odjeće, kože i obuće u BiH", koja je okupila predstavnike industrije, vlasti i sindikata, kao i evropske stručnjake, pružila je dublje razumijevanje trenutnog stanja te industrije.

Fokus je bio na ključnim elementima privlačenja kvalifikovane radne snage, ali i nužnosti socijalnog dijaloga svih sudionika kako bi se pronašla dugoročno korisna rješenja. Poseban naglasak stavljen je na nove incijative Evropske unije koje djeluju kao pokretači održivosti, a koje predstavljaju mogućnosti i izazove za Bosnu i Hercegovinu kao zemlju kandidata za EU.

Šefica Sekcije operacija za ekonomski razvoj, prirodne resurse, infrastrukturu u Delegaciji EU u BiH Antonella Di Sandri rekla je da je tekstilna industrija jedna od najstarijih industrija u BiH i neophodno je poduzeti određene mjere kako bi se napravila uspješna tranzicija i prilagodba sektora praksama i standardima Evropske unije.

- Potencijal ove industrije je značajan, više od 70 posto proizvodnje izvozi se na tržište zemalja Evropske unije, te se BiH kao zemlja kandidat za EU treba već sada početi pripremati za uspješnu i pravednu tranziciju, kako za kompanije tako i za uposlenike. Projekt EU4Business Recovery koji pruža podršku malim i srednjim preduzećima, kao i susreti poput današnjeg su svakako prilike da se svi sudionici upoznaju sa ključnim elementima održivosti tekstilne industrije - izjavila je Di Sandri.

Predstavnici evropske sindikalne federacije "industriAll" istakli su svoje zadovoljstvo što je konferencija okupila brojne predstavnike svih sudionika industrije koji su imali priliku razgovarati o izazovima s kojima se suočavaju, te potvrdili značaj socijalnog dijaloga za pronalaženje održivih rješenja.

Vršiteljica dužnosti generalnog sekretara te organizacije Judith Kirton-Darling istakla je da da BiH ima dugu tradiciju u toj industriji i vjeruje da upravo taj sektor može preokrenuti i biti lider u održivoj i visokokvalitetnoj proizvodnji.

- Snažni socijalni partneri i kvalitetan socijalni dijalog biti će ključni u osiguravanju uspjeha zelene i digitalne tranzicije sektora, a mi ćemo nastaviti podržavati naše podružnice u Bosni i Hercegovini kako bismo osigurali da tranzicije budu poštene i pravedne, uz poštivanje prava radnika. Prelazak na održiviji tekstilni ekosustav u Bosni i Hercegovini biti će prilika, ali i izazov, te pozivamo kreatore politika da podrže socijalne partnere u transformaciji sektora u održiviji sektor u čijem su fokusu kvalitetna radna mjesta - dodala je Kirton-Darling

Daniela Zampini iz Međunarodne organizacije rada (ILO) kazala je da velik odaziv predstavnika kompanija i sindikata iz te industrije potvrđuje potrebu za dijalogom koji ima važnu ulogu u zaštiti i promociji radničkih prava i poboljšanju uslova rada.

- Događaji poput ovog su od izuzetnog značaja za sve sudionike industrije jer predstavljaju platformu za susret i dijalog, koji su nužni za postizanje održivih rješenja. Posebno je važno da učesnici ovakvih susreta razumiju kako se poslovni modeli trebaju i moraju unapređivati inovativnošću i kreativnošću, a ne niskim troškovima proizvodnje i jeftinoj radnoj snazi - poručila je Zampini.

Konferencija je realizovana u okviru projekta EU4Business Recovery koji finansiraju Evropska unija i Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj Njemačke, a zajednički realizuju Međunarodna organizacija rada, GIZ i UNDP, saopćeno je.

Biznis.ba