BiH

Konstituisano Savjetodavno tijelo za stabilizaciju privrede u KS

Autor: Biznis.ba
Konstituisano Savjetodavno tijelo za stabilizaciju privrede u KS

Savjetodavno tijelo za ekonomska i privredna pitanja za stabilizaciju privrede i saniranje posljedica pandemije koronavirusa na području Kantona Sarajevo održalo je konstituirajući sastanak.

Čini ga 15 članova, a uz ministra privrede KS Adnana Delića, u njegovom sastavu su stručnjaci iz oblasti ekonomije i raznih grana privrede, kao i predstavnici određenih udruženja i asocijacija.

Kako je naveo ministar Delić, Savjetodavno tijelo je na prvoj radnoj sjednici donijelo akt o svom formiranju, kao i poslovnik o radu, te je razmatralo negativne posljedice pandemije u svim segmentima privrede. Ukazano je na brojne probleme i konkretne načine pomoći realnom sektoru, od najugroženijih djelatnosti do načina privlačenja novih investicija u djelatnostima koje i u pandemiji bilježe značajan rast.

- Ministarstvo je, s ciljem pomoći privredi, već pokrenulo aktivnosti, kao što su subvencioniranje tradicionalnih zanata, poticaji poljoprivredi, izgradnja infrastrukture u poslovno-industrijskim zonama. Ažuriraju se i poticaji maloj privredi, te formira ovo savjetodavno tijelo koje će imati važnu ulogu u donošenju budućih odluka i raspodjeli budžetskih sredstava za privredu - izjavio je Delić.

Dodao je da članovi Savjetodavnog tijela neće primati novčanu naknadu za svoj rad.

Predsjednik Muamer Halilbašić je kazao da u radu ovog tijela učestvuju predstavnici svih ključnih privrednih grana u Kantonu.

To su, dodao je on, predstavnici djelatnosti koje su najviše pogođene pandemijom, kao što je turizam, ali i IT sektor, te izvozno orijentiranih i na znanju baziranih usluga koje ne bilježe pad, potom prerađivačke industrije, malih i srednjih preduzeća, obrta itd.

- Pred nama je ozbiljan posao, da nakon identifikacije svih problema damo odgovarajuće mjere koje treba implementirati, kako kroz program podrške subjektima pogođenim pandemijom, tako i kroz programe podrške mikro, malim i srednjim preduzećima, te podrške poduzetničkoj infrastrukturi, zatim kroz oslobađanje od parafiskalnih nameta, itd. Radit ćemo i na izradi strategije razvoja Kantona Sarajevo - naveo je Halilbašić.

Savjetodavno tijelo za ekonomska i privredna pitanja za stabilizaciju privrede i saniranje posljedica pandemije koronavirusa nedavno je formirala Vlada KS, a zadatak mu je da priprema prijedloge mjera za sanaciju posljedica koronavirusa u oblasti privrede i upućuje ih Vladi na donošenje, da analizira stanje i dosadašnje programe namijenjene podršci i razvoju privrede na području KS, te daje prijedloge za njihovo unapređenje.

Također, zaduženo je da kreira inicijative u cilju poboljšanja privrednih tokova u Kantonu Sarajevo, prati, predlaže i pomaže usaglašavanju mjera pomoći privredi s mjerama nadležnih institucija drugih nivoa vlasti, te priprema i izrađuje fiskalne procjene u cilju saniranja posljedica koronavirusa u oblasti privrede - saopćeno je Službe za protokol i press KS.

Biznis.ba