BiH

Mahmuzić: Likvidnost bankarskog sistema u BiH nije ugrožena, ojačani su regulatorni zahtjevi

Autor: Biznis.ba
Mahmuzić: Likvidnost bankarskog sistema u BiH nije ugrožena, ojačani su regulatorni zahtjevi

Direktor Agencije za bankarstvo FBiH (FBA) Jasmin Mahmuzić izjavio je za Fenu da su zahtjevi za održivom likvidnošću banaka unaprijeđeni nakon ranijih kriza, a uspostavljeni su i dodatni aranžmani za brzu podršku kojima upravljaju vodeće centralne banke.

Nakon turbulencija u bankarskim sektorima u SAD i Švicarskoj, Mahmuzić je prokomentirao da dominantno, problemi sa likvidnošću banaka mogu nastati kao rezultat nedostatka ili izostanka povjerenja.

U takvim okolnostima, prema njegovim riječima, dominiraju subjektivni razlozi ili percepcija o mogućim budućim događajima. Ključnu ulogu mogu imati ispravni postupci vodećih autoriteta, ali se ne smije zanemariti uloga medija i društvenih mreža.

"U proteklim razdobljima kriznih stanja, likvidnost bankarskog sistema u BiH nije bila ugrožena. U međuvremenu, dodatno su ojačani regulatorni zahtjevi. Direktna ovisnost ili ugrožavanje našeg sistema zbog događaja koji mogu nastati u drugim bankarskim sistemima se sada u potpunosti isključuju. Da bi se u izbjegli rizici koji se odnose samo na BiH, trebalo bi jačati i važnost potpunog i transparentnog informisanja građana i privrede", dodao je Mahmuzić.

Uzimajući u obzir uzroke, karakter i opseg dešavanja u finansijskim sistemima izvan BiH i EU, kako je dodao, direktni efekti nastalih promjena su ograničeni.

"U BiH dominiraju tradicionalni modeli bankarstva sa malim udjelom portfelja vlasničkih i dužničkih vrijednosnih papira emitenata izvan BiH. U širem kontekstu, svaka značajna promjena makroekonomskih prilika u vodećim ekonomijama može imati ekonomske efekte na BiH i zemlje regije. Važno je da u svakoj prilici koja može nastati uzmemo u obzir da su naši bankarski sistemi u značajnoj mjeri autonomni i samoodrživi, te da posluju u skladu sa našim regulatornim okvirom", naveo je Mahmuzić.

Napomenuo je da nisu zabilježene neočekivane promjene stanja likvidnosti banaka, ali da se, kao i u periodima kriznih stanja u proteklim godinama, ne može isključiti mogućnost kreiranja neutemeljenih pritisaka i osjećaja neizvjesnosti koji imaju privremene efekte na rad banaka.

Prema podacima FBA, nisu evidentirane značajne poslovne veze ili mogućnosti nastanka direktnih šteta zbog promjena u poslovanju Credit Suisse.

"Treba uzeti u obzir da su regulatorna i supervizorska tijela već poduzela aktivnosti na sanaciji i restrukturiranju poslovanja banaka čije poslovanje je bilo ugroženo, te da sredstva deponenata svakako nisu ugrožena", dodao je Mahmuzić.

Naglasio je da otpornost ili stabilnost bankarskih sistema u vodećim ekonomijama i dalje nije ugrožena.

"Vjerujemo da mehanizmi brzog djelovanja mogu umanjiti razmjere vanrednih događaja koji se ne mogu isključiti. Izvjesno je da će se kod sprovođenja daljnjih mjera na ublažavanju inflacije posvećivati više pažnje mogućim promjenama vrijednosti aktive banaka. Otpornost ekonomija i banaka na viši nivo kamatnih stopa će postati ključno pitanje. Mjere koje su donosile entitetske agencije za bankarstvo u protekloj godini sada imaju dodatnu dimenziju i značaj", kazao je Mahmuzić za Fenu.

(Fena)