BiH

Milićević: Unaprijediti sisteme interne kontrole u upravljanju javnim sredstvima

Autor: Biznis.ba
Milićević: Unaprijediti sisteme interne kontrole u upravljanju javnim sredstvima
Govoreći o dostignutom stepenu razvoja finansijskog upravljanja i kontrole (FUK) u javnom sektoru u Federaciji, dopremijerka i federalna ministrica finansija Jelka Milićević izjavila je za Fenu da interne kontrole nisu u dovoljnoj mjeri integrirane u procese upravljanja i sve finansijske i nefinansijske procese u poslovanju.

- To znači da postoje u organizacijama javnog sektora, ali da one, u kontekstu reformskih procesa u BiH, trebaju evoluirati u skladu sa važećom regulativom koja sadrži zahtjeve koje postavljaju propisi EU i međunarodni standardi interne kontrole - ističe Milićević.

Razvoj finansijskog upravljanja i kontrole provodi se u skladu sa Strategijom razvoja javnih internih finansijskih kontrola u Federaciji Bosne i Hercegovine 2015-2018. u okviru razvoja javnih internih finansijskih kontrola, koji predstavlja jedan od instrumenata procesa stabilizacije i pridruživanja Evropskoj uniji.

- Evidentno je da je, pored dosadašnjeg načina kontrole, potrebno razviti novi pristup u poslovanju uz primjenu strateškog planiranja, upravljačke odgovornosti, upravljanja rizicima i drugim elementima kao alatima u radu organizacija javnog sektora - kaže Milićević.

Navedene aktivnosti trebaju omogućiti veću efikasnost i efektivnost u upravljanju javnim sredstvima Federacije.

- Poboljšanjima treba pristupiti na način da svaka organizacija javnog sektora unaprijedi sisteme interne kontrole donošenjem novih internih akata i procedura, odnosno ažuriranjem postojećih, u skladu sa Standardima interne kontrole i potrebama svoje organizacije, te da posebnu pažnju posvete planiranju i upravljanju rizicima i kvalitetnom upravljanju ljudskim resursima - rekla je Milićević.

U svrhu daljnjeg razvoja oblasti FUK u organizacijama javnog sektora, Federalno ministarstvo finansija objavit će Priručnik za FUK u javnom sektoru u Federaciji, te nastaviti provođenje edukacija za koordinatore za FUK koji se nalaze u registru Federalnog ministarstva finansija.

- Naime, na posljednjoj sjednici Vlada je zadužila obveznike primjene Zakona o finanijskom upravljanju i kontroli da imenuju koordinatora iz reda najviših rukovodstava. Također, usvojili smo konsolidovani izvještaj o funkcioniranju sistema FUK u javnom sektoru u Federaciji BiH za prošlu godinu. To je prvi objedinjeni izvještaj o funkcioniranju sistema FUK-a na nivou FBiH, izrađen u skladu sa Zakonom i na osnovu godišnjih izvještaja dostavljenih od organizacija u javnom sektoru - podsjetila je Milićević.

Osim Zakona o finansijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru, do sada je za razvoj navedenog sistema u Federaciji donesen Pravilnik o provođenju finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru, a uspostavljen je Registar koordinatora za finansijsko upravljanje i kontrolu u FBiH.

Također, objavljeni su Standardi interne kontrole u javnom sektoru, Smjernice o minimalnim standardima za dodjelu budžetskih sredstava putem transfera i subvencija, Smjernice za upravljanje rizicima u javnom sektoru, te su provedene obuke iz oblasti finansijskog upravljanja i kontrole.

Biznis.ba / FENA