BiH

Mostar: Zaključci struke s konferencije o EU projektima

Autor: Biznis.ba
Mostar: Zaključci struke s konferencije o EU projektima

Stručnjaci – sudionici konferencije "Korištenje EU fondova u kontekstu nove strategije EU za Zapadni Balkan", koja je održana u rujnu u Mostaru, usvojili su sedam glavnih zaključaka.

U prvom zaključku navodi se kako pripremanje i provođenje EU projekata zahtijeva kontinuiranu edukaciju novih ljudi u javnom, privatnom i nevladinom sektoru, priopćili su organizatori konferencije.

Drugi zaključak odnosi se na organizacijske strukture te potrebu intenzivnijeg rada na prilagodbi kako bi se procesi pripreme i provedbe EU projekata ubrzali i pojednostavili.

Sufinanciranje i predfinanciranje zahtjeva razvoj odgovarajućih modela financiranja EU projekata s obzirom na važnost za provedbu (trenutno provedbu otežava odgovornost koja je na partnerima i nositeljima projekata).

Četvrti zaključak odnosi se na strateške dokumente te poticanje inicijativa i projekata na lokalnoj i regionalnoj razini te stvaranje kvalitetne podloge za pripremu i provedbu EU projekata.

Pravodobna informiranost, vodoravna i uspravna koordinacija peti je zaključak, a predviđa aktivnu uključenost lokalnih i regionalnih razina u procese programiranja i identifikacije potreba u politikama viših razina.

Šestim zaključkom preporuča se aktivno i izravno uključivanje privatnog sektora u provedbu EU projekata s ciljem izgradnje kapaciteta i pripreme za ozbiljnije investicijske projekte u budućnosti, dok se sedmi zaključak odnosi na pojednostavljenje i ubrzavanje procedura kako bi se pažnja usmjerila na suštinsku kvalitetu projekta.

Stručna konferencija "Korištenje EU fondova u kontekstu nove strategije EU za Zapadni Balkan" okupila je preko 130 predstavnika iz privatnog, vladinog, nevladinog sektora te visokoškolskih institucija iz 30 gradova i općina iz BiH, Crne Gore, Hrvatske i Srbije.

Na konferenciji su predstavljeni EU program Horizon 2020 za istraživanje i razvoj i EU4Business za konkurentniju i aktivniju ekonomiju u BiH.

Organizatori konferencije bili su agencija Apriori BH, Ureda Vlade ŽZH za europske integracije i Vlada HNŽ-a, navodi se u priopćenju.

Biznis.ba / FENA