BiH

Poslodavci traže hitne izmjene ili dodatna pojašnjenja naredbi kriznih štabova

Autor: Biznis.ba
Poslodavci traže hitne izmjene ili dodatna pojašnjenja naredbi kriznih štabova

Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine (UPFBiH) podržava pridržavanje svih naredbi Federalnog i kriznih štabova kantonalnih ministarstava zdravstva radi očuvanja života i zdravlja građana i sprečavanja širenja koronavirusa.

- Međutim, u primjeni naredbi kriznih štabova članice UPFBiH susreću se sa nizom problema, jer je značajan dio odredbi u naredbama koje se odnose na poslodavce neprovodiv, neprecizan i nejasan. To je za posljedicu imalo da različiti inspekcijski organi različito tumače naredbe - navodi Udruženje u saopćenju za javnost.

Zbog toga, kako se nadalje navodi, UPFBiH traži, ili hitne izmjene spornih odredbi u naredbama, ili dodatna uputstva s ciljem njihove provodivosti, kako bi naredbe proizvele pozitivan efekat, u smislu zaštite života i zdravlja građana.

U vezi s tim, UPFBiH je uputilo urgneciju kriznim štabovima Federalnog ministarstva zdravstva i Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevu za hitnu izmjenu ili jasno tumačenje naredbi koje se odnose na mjere vezane za sprečavanje širenja pandemije koronavirusa, propisanim početkom novembra, "a koje su napravile pravni haos u provedbi i primjeni".

UPFBiH smatra da naredbama ova dva krizna štaba nije jasno definirano šta je 'okupljanje osoba' i šta znači 'zatvoreni prostor', te traži da se hitno da' tumačenje ili uputstvo za primjenu naredbe u kojem će jasno i precizno biti definirano da se okupljanjem ne smatra rad radnika u poslovnim subjektima.

Stava su da će se na ovaj način spriječiti različito tumačenje od inspektora.

- Također, u praksi se javlja problem različitog tumačenja 'zatvorenog prostora', a da bi se to izbjeglo potrebno je donijeti uputstvo prema kojemu se zatvoreni prostor ne odnosi na radne prostorije, kancelarije, poslovne pogone, kompanije i druge prostore za obavljanje registrovane djelatnosti - navode iz UPFBiH.

Istovremeno upozoravaju da se u naredbama koriste pojmovi koji nemaju uporište u zakonskoj regulativi, što otvara pitanje na koga se zapravo odnose naredbe.

- Tako se u naredbama koriste pojmovi 'pravni subjekti', 'mali obrti', 'gradski prevoznici' i sl. koji nisu definirani pozitivnim pravnim aktima u FBiH - preciziraju.

Iz UPFBiH predlažu i izmjenu dijela Naredbe Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo na način da se ne utvrđuje maksimalan broj osoba koje istovremeno mogu boraviti u zatvorenom prostoru, nego da se definira broj osoba po kvadratnom metru na način da na 10 metara kvadratnih može biti jedna osoba, navodi se u saopćenju.

(Biznis.ba)