BiH

U NSRS rano jutros usvojen budžet RS-a za 2019. godinu

Autor: Biznis.ba
U NSRS rano jutros usvojen budžet RS-a za 2019. godinu

Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske (RS) rano jutros su po hitnom postupku, usvojili entitetski budžet za 2019. godinu u iznosu od tri milijarde i 256 miliona KM.

Budžetski okvir je umanjen za 168 miliona KM, odnosno 4,9 posto u odnosu na rebalans budžeta za 2018.

Na trećoj posebnoj sjednici prihvaćen je i Program ekonomskih reformi RS-a za period 2019–2021. godina.

Podršku su dobile i odluke o dugoročnom i kratkoročnom zaduživanju RS-a za narednu godinu.

RS će se i u narednoj godini dugoročno zadužiti u maksimalnom iznosu do 371 milion KM, a planirana je i emisija trezorskih zapisa u iznosu do 220,6 miliona KM.

Nakon dva i po dana rada poslanici su usvojili i Zakon o izvršenju Budžeta RS-a za 2019. godinu, po hitnom postupku, kao i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o dječjoj zaštiti, po hitnom postupku.

Poslanici su usvojili i drugi rebalans ovogodišnjeg budžeta, po hitnom postupku i Zakon o izmjenama Zakona o izvršenju Budžeta RS-a za 2018. godinu, po hitnom postupku.

Biznis.ba / FENA