BiH

Usvojeni zahtjevi: Smjena Andelije prvi, u suprotnom novi protesti

Autor: Biznis.ba
Usvojeni zahtjevi: Smjena Andelije prvi, u suprotnom novi protesti

U Tuzli je održana vanredna sjednica Upravnog odbora Samostalnog sindikata radnika rudnika u FBiH, na kojoj su zahtjevi rudara biti objedinjeni.

Zahtjevi su upućeni Parlamentu FBIH, Vladi FBIH i resornom ministarstvu. U zaključcima se traži da Parlament i Vlada FBiH do 1. decembra realizacijom zahtjeva osiguraju uslove za prekid radničkog neposluha i početka proizvodnje u rudnicima.

Prvi zahtjev je smjena generalnog direktora Elektroprivreda BiH Admira Andelije, a drugi

smjenu direktora Rudnika "Kreka", kako navode, zbog katastrofalnih proizvodnih rezultata, devastiranih međuljudskih odnosa, jednostranog usvajanja odluka od značaja po životni standard radnika i izdavanje naloga za pokretanje krivične prijave protiv predsjednika Sindikalne organizacije istog rudnika

Treći zaključak je da Elektroprivreda do 31. maja sljedeće godine mora sačiniti Plan i program uvezivanja radnog staža svim radnicima rudnika koji su u sastavu koncerna.

Dalje se traži da se Elektroprivreda i Sindikat obavežu na primjenu važećeg Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti rudarstva u FBiH. Također Elektroprivreda i Sindikat se zaključcima obavezuju da najkasnije do 30. aprila sljedeće godine usaglase jedinstven Pravilnik o radu i Pravilnik o radnom učinku za sve rudnike u sastavu koncerna

Elektroprivreda se obavezuje da odustane od primjene postojećeg Pravilnika o radu i Pravilnika o radnom učinku do usaglašavanja novih i na potpuno ispunjenje obaveza iz Sporazuma sa Sindikatom od 19. maja 2021. godine.

Elektroprivreda i menadžmenti sedam rudnika uglja u FBiH se obavezuju da u određenim okolnostima primjena mjere Prekida rada je moguće vršiti u rudnicima uglja uz saglasnost sindikata i Vijeća zaposlenika pod usaglašenim uslovima po pitanju materijalnih prava radnika.

Posljednji zahtjev je isplata dnevnica radnicima u rudnicima uglja u sastavu koncerna za vrijeme radničkog neposluha i protesta izvršiti u skladu sa Kolektivnim ugovorom i Pravilnikom o radu.

Dalje se Elektroprivreda obavezuje da  najkasnije do 3. decembra zatraži od Vlade FBiH saglasnost za izmjenu cijene uglja koji se iz rudnika isporučuje Elektroprivredi.

Elektroprivreda sa obavezuje nakon date saglasnosti Vlade FBiH da će rudnicima dostaviti prijedlog Ugovora o isporuci uglja za 2022. godinu po većoj cijeni za 20 posto u odnosu na cijenu utvrđenu Ugovorom o isporuci uglja za 2021. godinu

Elektroprivreda i rudnici se obavezuju da će osigurati potrebna sredstva za izmirivanje obaveza s ciljem ispunjenja obaveza za penzionisanje svih uposlenika koji su u prethodnom periodu stekli ili će dokraja 2022. godine steći uslove za penzionisanje

Elektroprivreda i rudnik uglja "Gračanica" se obavezuju na nastavak provođenja aktivnosti koje za krajnji cilj imaju otvaranje zamjenskog kapaciteta za PK "Dimnjače" u rudniku uglja "Gračanica".

U slučaju da do 02.12.2021. ne budu prihvaćeni nzahtjevi, dan poslije biće utvrđen novi datum protesta rudara ispred Vlade FBiH, gdje će pored radnika rudnika pozvati i svoje porodice te građana FBiH.


Biznis.ba / Vijesti.ba