BiH

Vlada FBiH o Zakonu o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica

Autor: Biznis.ba
Vlada FBiH o Zakonu o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica

Vlada Federacije BiH se, na današnjoj sjednici u Sarajevu, izjasnila o zaključku kojim ju je Predstavnički dom Parlamenta FBiH zadužio da, kroz dijalog sa socijalnim partnerima, najkasnije do 15. februara, uputi u parlamentarnu proceduru po hitnom postupku novi Zakon o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica za vrijeme trajanja recesije.

U izjašnjenju Vlade FBiH je navedeno da je u ovoj godini predviđen blagi rast bruto nacionalnog dohotka od 2,8 posto u odnosu na 2020. godinu, te bi donošenje Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica za vrijeme trajanja recesije, kojim bi bila propisivana bilo koja privremena obustava primjene određenih propisa, bilo u suprotnosti s principima tržišne ekonomije.

Vlada je u ovoj godini nastavila s ekonomskim politikama s ciljem oporavka i stabilizacije privrede. Te politike se, prije svega, odnose na dostizanje nivoa zaposlenosti prije stanja nesreće i dalje očuvanje radnih mjesta, te fiskalnu stabilnost budžeta i vanbudžetskih fondova, a posebno stabilnost zdravstvenog sistema.

U okviru pojedinih programa, Vlada će stimulirati kreditiranje poslovnih subjekata uz garancije Garancijskog fonda, te regresirati i kamate za sve korisnike tako osiguranih kredita. Uz postojeće programe i mjere u okviru određenih resora, bit će nastavljeno finansiranje iz Fonda za stabilizaciju, što će predstavljati značajan podstrek oporavku i stabilizaciji privrede. Kroz transfere nižim nivoima vlasti također postoji mogućnost finansiranja određenih programa koji će voditi oporavku mikro i malog preduzetništava. Također, nastavak investiranja u javne investicije (koje su u većoj mjeri finansirale međunarodne finansijske institucije) i fiskalna stabilnost na svim nivoima vlasti u FBiH, uz održavanje i blago povećanje potrošnje, doprinijet će stabilizaciji i ekonomskom rastu.

U tom pravcu interveniranje Federacije BiH je izvršeno u okviru Budžeta za 2021. godinu i Zakona o njegovom izvršavanju.

Planirana su značajna sredstva u Fond za stabilizaciju privrede od 150 miliona KM, za Program zapošljavanja 50 miliona KM, za finansijsku pomoć nižim nivoima vlasti, kantonima 200 miliona KM i 30 miliona KM općinama, za jačanje Garancijskog fonda dodatnih 25 miliona KM.

Kada je riječ o zakonskoj regulativi, Vlada FBiH smatra da treba ubrzati postupke donošenja propisa koji će imati pozitivne efekte na brži ekonomski razvoj (u oblasti finansijskog sektora, poreznih politika, poboljšanja poslovnog okruženja: digitalizacija, primjena elektronskog potpisa, reforme u osiguranju i smanjenje doprinosa za socijalno osiguranje, nastaviti sa reformama u oblasti javne potrošnje i sl.), saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

Biznis.ba / FENA