Vlada Kantona Sarajevo se zadužuje za skoro 13 miliona KM

“Kanton Sarajevo upućuje poziv svim zainteresovanim pravnim i fizičkim licima da učestvuju na aukciji obveznica Kantona Sarajevo. Prospekt javne ponude emisije obveznica Kantona Sarajevo dostupan je u prostorijama Ministarstva finansija Kantona Sarajevo i agenta emisije, te u elektronskoj formi na web stranici Ministarstva, agenta i Sarajevske berze”, piše u javnom pozivu koji je objavljen danas.

Nominalna vrijednost obveznice iznosi 1.000 KM, a kako navodi Ministarstvo finansija KS datum aukcije je 26. februar 2019. godine.

Datum dospijeća za isplatu glavnice i kamate: tri godine od dana upisa obveznica u
Registar emitenata kod Komisije za vrijednosne papire Federacije BiH, a koji ne može biti duži od petnaest dana od datuma dospijeća koji se koristi za izračun cijene.

Biznis.ba / Klix