Delegati glasali za transparentnije izvještavanje korisnika finansijskih usluga

Dom naroda Parlamenta Federacije danas je u vidu nacrta usvojio izmjene i dopune Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga zbog transparentnijeg izvještavanja korisnika finansijskih usluga.

– Izmjenama i dopunama ovog zakona predviđene su obveze za Agenciju za bankarstvo u smislu objave uporednog prikaza visine svih naknada po bankama maksimalno do 20. Banke bi trebale s druge strane osigurati pristup korisnicima svojih usluga na internetsku stranicu Agencije kako bi bili u prilici izabrati najpovoljnije pružatelje finansijskih usluga – kazala je Feni pomoćnica federalne ministrice finansija Mirjana Vučić.

Također, istakla je da će predviđenim izmjenama Zakona banke biti u obvezi jednom godišnje informirati korisnike svojih usluga o svim naplaćenim naknadama, uključujući i informacije o kamatama po prekoračenju.

Izvješće, kako je rečeno,  mora biti jasno i tačno i ne smije biti obmanjujuće te treba biti u formatu koji propiše Agencija za bankarstvo.

– Izmjenama i dopunama Zakona o unutarnjem platnom prometu koji je usvojen 11. januara ove godine predviđeno je otvaranje osnovnog računa te ove predložene izmjene i dopune Zakona zapravo samo dopunjuju navedeno u cilju smanjenja troškova socijalno osjetljivih kategorija stanovništva. Također, Agencija za bankarstvo bi trebala bliže propisati određeni broj platnih usluga po osnovnom računu otvorenom za socijalno osjetljive kategorije, koje će biti bez naknade – kazala je Vučić.

 

(FENA)