Jozić pojasnio šta donosi novi Zakon o stečaju u FBiH

U Federaciji je na snazi Zakon o stečaju, koji će omogućiti privrednim društvima s finansijskim teškoćama da, prije nego što nastupi platežna nesposobnost i razlog za stečaj, restrukturiraju svoje finansijske obaveze i otklone mogućnost stečaja i nastave normalan privredni život.

– Oni koji to ne uspiju, u postupku restrukturiranja imaju, prema ovom Zakonu, mogućnost da to učine u stečajnom postupku reorganizacijom stečajnog dužnika – rekao je u razgovoru za Fenu federalni ministar pravde Mato Jozić.

Kaže da Zakon o stečaju sadrži niz novina, a ogledaju se u tome da se uređuje predstečajni postupak i njime uvodi finansijsko i operativno restrukturiranje privrednih subjekata.

U predstečajnom postupku, kako ističe, omogućeno je nelikvidnom privrednom društvu da zaključi nagodbu s povjeriocima u cilju lakšeg i povoljnijeg izmirenja novčanih obaveza.

Ovaj zakon propisuje da je Finansijsko informatička agencija nadležna, odnosno ovlaštena da pokrene prekršajni postupak protiv stečajnog dužnika, odnosno organa ovlaštenog za zastupanje stečajnog dužnika ako stečajni dužnik, odnosno organ ovlašten za zastupanje stečajnog dužnika ne podnese prijedlog za otvaranje stečajnog postupka u roku od 60 dana od dana nastupanja platežne nesposobnosti i da će se kazniti novčanom kaznom za prekršaj.

– Propisivanje nadležnosti za FlA-u da pokreće prekršajni postupak protiv stečajnog dužnika, odnosno organa ovlaštenog za zastupanje stečajnog dužnika je izuzetno važna i od značaja za blagovremeno pokretanje stečajnog postupka – navodi Jozić.

Novim zakonom skraćeni su rokovi za preduzimanje pojedinih radnji u postupku i određene sankcije za stečajnog upravnika i druge učesnike u postupku ukoliko kasne u sprovođenju potrebnih radnji.

Utvrđen je način praćenja izvršenja određenih radnji u postupku od predsjednika sudova i rukovodilaca organa uprave, zavisno od toga da li je riječ o sudskim ili upravnim postupcima.

– Posebno su obrađene odredbe zakona koje se odnose na stečajnog upravnika. Pooštreni su uslovi za izbor stečajnih upravnika koji moraju položiti ispit za stečajnog upravnika i stalno raditi na edukaciji i ličnom usavršavanju. Povećan je stepen kontrole rada upravnika, kao pojačan stepen kontrole od stečajnog sudije – istakao je Jozić.

Također, naglašava da je limitiran broj stečajnih predmeta koje može voditi jedan stečajni upravnik na dva predmeta, što je „realno s obzirom na njihove mogućnosti, broj stečajnih predmeta koji se vode u Federaciji i broj stečajnih upravnika koji su ovlašteni i nalaze se na Listi. Određeno je i obavezno osiguranje stečajnih upravnika za sve rizike koji se odnose na njihovo profesionalno djelovanje“.

Zakonom je unaprijeđen je sistem obavještavanja stranaka u stečajnom postupku.

– Prava radnika po osnovu njihovih potraživanja su u potpunosti zaštićena i radnici i prijašnji radnici stečajnog dužnika se nalaze u povoljnijem položaju u odnosu na važeći zakon. Naime, osim što radnici i prijašnji radnici stečajnog dužnika imaju pravo na sva potraživanja nastala do dana otvaranja stečajnog postupka u punom bruto iznosu, u prvom isplatnom redu, ovim zakonskim tekstom su iz prvog isplatnog reda isključeni članovi uprave društva, članovi nadzornog odbora i odbora za reviziju obzirom da su u pitanju odgovorne osobe koje su svojim postupanjem doprinjele nepovoljnom stanju dužnika, a njihova potraživanja u stečajnom postupku su jako velika – pojasnio je Jozić.

Što se tiče unovčavanja imovine stečajnog dužnika, u odnosu na raniji zakon, kaže da su jasno određenija pravila unovčenja imovine čiji je cilj brže i transparentnije unovčenje imovine, što je preduslov bržeg i boljeg namirenja povjerilaca u stečajnom postupku.

Zakonom je predviđena prodaja stečajnog dužnika kao pravne osobe.

– Predviđeno je donošenje više podzakonskih akata za provođenje zakona koji će biti smjernica organima stečajnog postupka na koji način i kojim rokovima će se izvršavati određene radnje u stečajnom postupku, a to su: Pravilnik o izgledu i sadržaju obrasca za prijavu potraživanja i obrasca za glasanje o prihvatanju prijedloga finansijskog i operativnog restrukturiranja s izjavom o smanjenju potraživanja u predstečajnom postupku, Pravilnik o izgledu i sadržaju obrasca prijedloga za pokretanje predstečajnog postupka, Pravilnik o naknadama i nagradama za rad stečajnog upravnika i članova odbora povjerilaca, Pravilnik o programu stručnog ispita za stečajnog upravnika i načinu njegovog polaganja i načina stručnog usavršavanja i Pravilnik o utvrđivanju standarda za upravljanje stečajnom masom – poručio je u razgovoru za Fenu federalni ministar pravde Mato Jozić.

( FENA)