Kalem o aferi: Neurađeno plaćeno BS-u, Strojil i projekt menadžer i nadzor

Skupština Kantona Sarajevo (KS) trenutno razmatra Informaciju o utrošku sredstava za projekat “Izgradnja i opremanje tramvajskih stajališta za kontrolisanu naplatu karata i uvođenje elektronskog sistema naplate”.

Uvodne napomene dao je ministar saobraćaja KS Adi Kalem, koji je rekao da su u Informaciji taksativno navedene prednosti izgradnje stajališta.

– Ministarsvo saobraćaja KS i konzorcij firmi BS Telecom Solution d.o.o. i Euroasfalt d.o.o. su 19.10.2018. godine potpisali Okvirni sporazum za projekat “Izgradnja i opremanje tramvajskih stajališta za kontrolisanu naplatu karata i uvođenje elektronskog sistema naplate” u iznosu od 12.164.330,38 KM sa uključenim PDV-om – rekao je Kalem.

Na osnovu potpisanog Okvirnog sporazuma, potpisan je Ugovor za I fazu radova izgradnja i opremanje tramvajskih stajališta za kontrolisanu naplatu karata i uvođenje elektronskog sistema naplate u iznosu od 7.115.064,41 KM sa uključenim PDV-om.

Ukupan iznos sredstava potrošenih iz budžeta Kantona Sarajevo za 2019. godinu iznosi 4.611.287,77КМ.

Utrošena sredstva su se uglavnom odnosila na opremanje centra za upravljanje javnim prevozom, isporuku opreme za elektronski sistem naplate karata i opreme za poboljšanje sigurnosti u vozilima javnog prevoza.

Ugovorom za prvu fazu radova predviđena je izgradnja dva tramvajska stajališta, navedeno je u ovoj Informaciji.

Odgovarajući na brojne upite zastupnika, ministar Kalem je rekao da je potpisnik okvirnog sporazuma za prvu fazu radova bila Vlada, odnosno resorni ministar Mujo Fišo u decembru 2018. godine.

– Jasno se vidi da je dosta stvari plaćeno, a nije urađeno na terenu. Nadzor je vršio Zavod za izgradnju – kazao je Kalem.

Na pitanje zastupnice Jasmine Bišćević-Tokić da li je potpisao ugovor o djelu za nekog iz Autocesta ko je ujedno u tom ugovoru i projekt menadžer i nadzorni organ, Kalem je kazao kako ne zna “te neke tamo relacije”.

– Ali uglavnom, ja sam ovdje imao gospodina na ugovoru o djelu, koji je bio i projekt menadžer i nadzor, a zove se Adnan Strojil – rekao je Kalem.

Zastupnik Damir Marjanović pitao ga je koliko je u ovoj godini predviđeno da se potroši za modernizaciju tramvajskih stajališta. Kalem je rekao da je planirano da se završi prva faza i da se nastavi sa drugom i trećom fazom, obzirom da okvirni sporazum ističe krajem ove godine.

Odgovarajući zastupnici Amri Hasagić, koja je pitala, s obzirom da je za projekat isplaćeno 4,6 miliona, a da na terenu ne vidimo da je izgrađeno ijedno stajalište, za šta su konkretno isplaćena navedena sredstva, ministar je ponovo pročitao dio iz Informacije, u kojem se kaže da su se utrošena sredstva uglavnom odnosila na opremanje centra za upravljanje javnim prevozom, isporuku opreme za elektronski sistem naplate karata i opreme za poboljšanje sigurnosti u vozilima javnog prevoza.

Nisu isporučene sve komponente, rekao je Kalem, obzirom da se izvođač u doba korone pozvao na višu silu.

Podsjeća da je 10. marta održao sastanak sa izvođačem radova, nadzornim organima i svojim pomoćnicima, u želji da se upozna sa stanjem na terenu i sa samim projektom.

– Zatražio sam presjek stanja. Uvidjeli smo da postoji jedan problem, da se malo rano krenulo sa izgradnjom ovih stajališta. Odvodnja koja ide sa lijeve strane tramvajske pruge presijeca stajalište i bilo bi pogubno napraviti to stajalište, pa krenuti sa rekonstrukcijom pruge, pa opet štemati to stajalište. To je malo pogrešan slijed koraka – rekao je Kalem.

Podržao je stav zastupnika Damira Nikšića da se vrijeme pandemije koronavirusa u protekla dva mjeseca, kada je sav gradski saobraćaj bio obustavljen, moglo iskoristiti da se vrše radovi na tim stajalištima.

– Vjerujte mi potencirao sam da se to gura. Čak sam ulazio i do najmanjih detalja – dodao je Kalem.

Biznis.ba / Vijesti.ba