Kompanija diVision Agro d.o.o. pokrenula projekt ‘100 % vegan friendly’

Kompanija diVision Agro d.o.o. Sarajevo, pokrenula je projekt „100% vegan friendly“ koji se zasniva na metodi analize proizvoda na sastojke životinjskog porijekla.

Od osnivanja 2018. godine, kompanija se bavi i biljnom poljoprivrednom proizvodnjom na površini od osam hektara. Trenutno zapošljava dva radnika na puno radno vrijeme, ali tokom godine zapošljavaju i do 15 sezonskih radnika.

Pored toga, kako je za Fenu kazala direktorica kompanije Merima Grahić-Sadiković, angažiraju i vodeće bosansko-hercegovačke stručnjake iz genetike, molekularne biologije, biljne poljoprivredne proizvodnje kao i stručnjake iz područja prehrambenih tehnologija. Laboratorijske analize provode u saradnji s referentom laboratorijom iz oblasti genetičkog inženjerstva i biotehnologije.

Analize koje vrše uvelike mogu pomoći mnogim firmama da prošire krug svojih potrošača unutar granica BiH, ali i pomoći širenju BH proizvoda na tržištu Evropske unije.

– Vegan proizvode ne koriste samo osobe čije se prehrambene navike baziraju na veganstvu ili vegetarijanstvu. Naime, sve je veći broj osoba čiji je organizam intolerantan na sastojke koji su životinjskog porijekla, ili pak osoba koje su alergične na proteine životinjskog porijekla, što im čini veliki problem prilikom svakodnevnog odabira namirnica i konzumacije hrane – rekla je Grahić-Sadiković.

Potrošači možda ne znaju, pojasnila je, da mnogi prehrambeni proizvodi koji su trenutno prisutni na bosansko-hercegovačkom tržištu u svom sastavu imaju komponente životinjskog porijekla. Iako se na očigled čini da je riječ o proizvodima koji su u potpunosti prihvatljivi za veganski način ishrane, istina je sasvim drugačija. Proizvodi poput džema, žitnih pahuljica, prirodnog soka, paradajz sosa, tjestenine, mogu sadržavati sastojke životinjskog porijekla.

– Vegan friendly su oni proizvodi koji, prije svega, ne sadrže sastojke životinjskog porijekla. Sam termin „vegan friendly“ se uobičajeno koristi kako bi se opisali proizvodi koji su primjereni za konzumaciju od osoba koje su se, iz različitih razloga, odlučile za vegansku ili vegetarijansku ishranu – istakla je.

Najsigurnija način dokazivanja prisustva životinjskih komponenti u prehrambenim proizvodima, navela je Grahić-Sadiković, jesu analize na molekularnom nivou. diVision Agro d.o.o. nudi usluge molekularno-genetičke analize prisustva sastojaka animalnog porijekla u prehrambenim proizvodima.

Tim analizama se ispituje pristustvo DNK molekula preživara, ptica i svinja. Dakle, primjenom molekularnih metoda koje su zasnovane na lančanoj reakciji polimerazom (PCR) u stanju smo dokazati prisustvo životinjske DNK pa makar se ista nalazila samo u tragovima u analiziranom prehrambenom proizvodu.

Na pitanje šta predstavlja znak „100% vegan friendly proizvod“, kazala je da će se znakom „100% vegan friendly proizvod“ obilježavati prehrambeni proizvodi za koje je dokazano da ne sadrže sastojke životinjskog porijekla, odnosno, pomenuti znak je garancija potrošačima da kupuju i konzumiraju proizvode prihvatljive veganima, vegetarijancima ili osobama koje su intolerantne ili alergične na proteine životinjskog porijekla.

Iako u BiH već postoje agencije za sigurnost hrane, ali “DiVision Agro” ipak je specifična jer nudi uslugu dokazivanje prisustva komponenti životinjskog porijekla u prehrambenim proizvodima a koja do sada nije bila prisutna na bosansko-hercegovačkom tržištu.

Ona se bazira na pristupu koji pokriva veoma širok spektar prehrambenih aditiva i čiji je rezultat jedini mjerodavan u smislu prisustva/neprisustva komponenti životinjskog porijekla.

– Žig „100% vegan friendly proizvod“ će postati prepoznatljivi garant potrošačima da označeni proizvod svojim karakteristikama u potpunosti odgovara „vegan friendly“ asortimanu – naglasila je direktorica kompanije diVision Agro d.o.o. Sarajevo Merima Grahić-Sadiković u interjuu za Fenu.

Uputila je poziv proizvođačima da testiraju svoje proizvode na sastojke životinjskog porijekla “100% vegan friendly” žig.

 

Biznis.ba / FENA