Ministar Delić: EXPO 2020 je prilika za Bosnu i Hercegovinu

Predsjednik Organizacionog odbora EXPO 2020, ministar privrede Kantona Sarajevo Adnan Delić je na današnjoj konferenciji za novinare podijelio informacije koje se tiču organizacije učešća bosanskohercegovačkih poduzetnika na ovom međunarodnom sajmu poduzetništva i inovacija koji se ove godine održava u Dubaiju.

On je pojasnio da će sredstva od 3.990.000 KM, bez PDV-a biti utrošena na pripremu i nastup predstavnika, ljudske resurse, kao i koordinaciju rada tima na EXPO-u, adaptaciju interijera paviljona u skladu sa predloženim dizajnom i smjernicama organizatora, te njegovo održavanje za vrijeme trajanjam sajma. Također, ova sredstva će pokriti i troškove izrade koncepta za program aktivnosti, što uključuje produkciju sadržaja za promociju naših privrednih i turističkih potencijala prema standardima organizatora te organizaciju, logistiku, pripremu i podršku za učešće kompanija iz BiH.

Obzirom da učešće na ovom sajmu podrazumijeva i obilježavanje nacionalnog dana svake od zemalja učesnica, ova sredstva planirana su i za pripremu i održavanje ceremonije nacionalnog dana BiH, kao i sve ostale logističke, pravno-finansijske, PR i promotivne troškove.

„Smatramo da je ulaganje u EXPO 2020 dugoročna investicija u ekonomski rast i razvoj naše zemlje i vjerujemo da ćemo rezultate ove investicije moći vrednovati u godinama koje dolaze. Mi, prije svega, na EXPO-u namjeravamo fokus staviti na promociju naših strateških grana privrede, a posebno turizma, tako da kao povrat očekujemo povećan broj turista, prvenstveno iz Emirata, ali i iz ostalih zemalja svijeta“, kazao je predsjednik Organizacionog odbora, ministar privrede KS Adnan Delić.

Ministar je istakao da su već uspostavljeni određeni bitni kontakti s predstavnicima vlasti i privrednicima u Emiratima, te da vjeruje da će i naši privrednici imati izuzetnu priliku za predstavljanje naših potencijala, znanja i inovativnih ideja.

Pojasnio je i da je paviljon Bosne i Hercegovine već otvoren i da ga je moguće posjetiti, a da će se sadržaji kojima ćemo se predstaviti svijetu u narednim mjesecima organizirati shodno pravilima određenim od organizatora za sve učesnike ovog sajma, te dodao da u narednom periodu predstoji intenzivan rad na pripremi programa i organizaciji odlaska naših predstavnika u Dubaji.

„U narednom periodu pripremat ćemo program aktivnosti, koji će biti usklađen s podtemom ‘Prilika’ kojom se predstavljamo na EXPO-u. Osim poduzetnika, ovaj program uključuje i nastupe naših umjetnika i kulturnih djelatnika koji će imati priliku da se predstave cijelom svijetu, te da doprinesu promociji jedinstvene tradicije i kulture Bosne i Hercegovine“, pojasnio je ministar Delić.

Ministarstvo privrede će, kao nosilac ove aktivnosti, provesti vrlo transparentan online proces prijavljivanja i selekciju privrednika koji će predstavljati Bosnu i Hercegovinu, s naglaskom da će u proces odabira biti uključen i Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo.

Uključivanje Ureda u ovaj proces će osigurati provođenje aktivnosti na prevenciji korupcije, uspostavljanje, provođenje i kontrolu sistema upravljanja kvalitetom.

„Očekujemo povezivanje na svim nivoima, a prije svega s vladama drugih zemalja, s kompanijama koje imaju potencijal da budu investitori u našu zemlju, što nas vodi do našeg glavnog cilja koji je razvoj i unapređenje turizma kao naše strateške i najvažnije grane privrede, kako u Kantonu, tako i u cijeloj državi“, naveo je ministar.

Ministar Delić je rekao da je interes privrednika za učešće na sajmu neupitan, te da se upravo zbog toga Vlada KS odlučila da preuzme odgovrnost za organizaciju učešća na EXPO-u.

Još jednom je istakao da je akcent EXPO-a 2020 na poduzetništvu, inovacijama i investicijama, odnosno uspostavljanju novih parametara u svijetu tehnoloških inovacija i digitalizacije svih sfera poslovanja.

Biznis.ba