Predstavljen vodič za zaštitu malih i srednjih preduzeća od eventualnih poplava

U završnici programa EU ProLocal, projekta za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj u Bosni i Hercegovini, na radionici u Privrednoj komori Federacije BiH predstavljen je vodič za mala i srednja preduzeća s ciljem prevencije i zaštite ovih privrednih subjekata od eventualnih poplava.

Vodič u tri poglavlja – prevencija, odgovor na poplavu i mjere oporavka, sadrži uputstva o tome šta, osim sistemskih mjera, može biti najvažnije za preduzeća kako bi, u slučaju vodne katastrofe, zaštitila zaposlenike, objekte, opremu, materijale, robu i dokumentaciju.

Jasmin Gabela iz Enove d.o.o Sarajevo, predstavljajući vodič, kazao je da preventivne mjere između ostalog nalažu obuku zaposlenih u preduzećima za zaštitu od katastrofe.

Među preporučenim ključnim mjerama zaštite uposlenika su planovi evakuacije u firmama, podjela odgovarajuće zaštitne opreme svim radno sposobnim pojedincima, podjela zaposlenika u timove od kojih će neki biti za zadatke na terenu, kao i uspostavljanje kontakta s Civilnom zaštitom.

Jasmin Gabela je tokom današnje radionice prezentirao i program izrade akcionih planova u malim i srednjim preduzećima za prevenciju i zaštitu od poplava.

Ova radionica organizirana je kao dio aktivnosti u okviru EU ProLocal programa u cilju održanja pozitivnog trenda ekonomskog oporavka u Bosni i Hercegovini od posljedica poplava iz 2014. godine.

Te godine u maju, prirodna katastrofa koja je pogodila region izazvala je značajne štete u sektoru malih i srednjih preduzeća u BiH. Ukupna direktna i indirektna šteta u privatnom sektoru procjenjuje se na više od 1,5 milijardi KM.

Posljedice iz 2014. pokazale su da sistem odbrane od poplava zahtijeva unapređenja kako bi ubuduće bio smanjen rizik za ukupni ekonomski razvoj zemlje.

EU ProLocal će u narednom periodu pomagati malim i srednjim preduzećima iz četiri najdinamičnija sektora – metaloprerađivačkog, drvoprerađivačkog, poljoprivrednog i turističkog, u izradi akcionih planova za prevenciju i zaštitu od poplava. Oko 150 firmi će pojedinačno, na osnovu analize stanja i uvjeta u svakoj od njih, definirati mjere prevencije i procedure koje treba provesti tokom i nakon eventualne vodene katastrofe.

 

Biznis.ba / FENA