U BiH samo 1,8 posto preduzeća ima godišnji prihod od 20 i više miliona KM

Razvrstavajući preduzeća prema poslovnim prihodima, 6,5 posto ostvaruje prihode od četiri do 20 miliona KM na godišnjem nivou, a samo 1,8 posto firmi ima prihode 20 i više miliona KM, dok za 3,7 posto aktivnih preduzeća podatak o prihodu nije raspoloživ.

Od ukupnog broja, najveći broj preduzeća, njih 69,8 posto raspoređeno je u šest oblasti djelatnosti – 29,2 posto u trgovini na veliko i malo, te popravci motornih vozila i motocikala, 14,3 posto u prerađivačkoj industriji, 9,5 posto u stručnoj, naučnoj i tehničkoj djelatnosti, 6,4 posto u građevinarstvu, šest posto u prijevozu i skladištenju, a 4,4 posto u obrazovanju.

Kada je riječ o broju zaposlenih u firmama, 72,8 poasto su mikro preduzeća koja zapošljavaju do devet radnika. Mala preduzeća koja zapošljavaju od 10 do 49 osoba u ukupnom broju učestvuju s 19,7 posto, srednja preduzeća koja imaju između 50 i 249 zaposlenih učestvuju sa 6,4 posto, dok je udio velikih preduzeća koja zapošljavaju 250 i više osoba samo 1,1 posto.

Osim preduzeća, u BiH je na kraju godine bilo i 56.587 aktivnih preduzetnika.

Najveći broj preduzetnika, njih 76,6 posto raspoređeno je u pet djelatnosti – 27,9 posto u trgovini na veliko i malo, te popravci motornih vozila i motocikala, 18,4 posto u pružanju smještaja, pripremi i usluživanju hrane, te hotelijerstvu i ugostiteljstvu, 11,8 posto u prerađivačkoj industriji, 9,8 posto u ostaloj uslužnoj djelatnosti, a 8,7 posto u prijevozu i skladištenju.

Biznis.ba / Srna