U BiH slijeće još 12,2 miliona KM

Nakon što su u potpunosti preuzele kontrolu nad većim dijelom neba u BiH, agencije u BiH koje se bave civilnim vazduhoplovstvom dobiće po osnovu rutnih naknada u ovoj godini 12,2 miliona KM više nego u 2019.

Istovremeno, Srbija, Hrvatska i Crna Gora, tačnije njihove kontrole letenja, u ovoj godini u odnosu na 2019. dobiće čak 20 miliona KM manje.

Naime, Odlukom o raspoređivanju prihoda ostvarenih po osnovu pružanja usluga u vazdušnoj plovidbi u vazdušnom prostoru BiH za 2020. godinu, koja bi uskoro trebalo da se nađe pred Savjetom ministara BiH, a na osnovu utvrđenih iznosa u bazi en-route troškova BiH, Agenciji za pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi Bosne i Hercegovine  (BHANSA) ove godine pripašće 67,9 miliona KM, dok je prošle godine po ovom osnovu dobila “svega” 57 miliona KM. Ova sredstva raspoređuje “Eurocontrol”. Pored BHANSA, novac od rutne naknade kada je u pitanju BiH dobiće i Direkcija za civilno vazduhoplovstvo (BHDCA) i oko dva miliona KM.

Kada su u pitanju kontrole letenja iz regiona, zbog činjenice da BiH nije kontrolisala svoje nebo na visinama iznad 10.000 metara, Hrvatska kontrola zračne plovidbe i Agencija za kontrolu vazdušnog saobraćaja Srbije i Crne Gore (SMATSA) samo prošle godine uzele su 27,3 miliona KM, dok će ove godine hrvatskoj kontroli pripasti “svega” 6,6 miliona KM, dok SMATSA neće dobiti ništa.

“U slučaju da Hrvatska kontrola zračne plovidbe u toku 2020. godine prestane sa pružanjem usluga kontrole vazdušnog saobraćaja u vazdušnom prostoru BiH, povrat iznosa veće ili manje naplate će se vršiti na osnovu stvarnih troškova za pružene usluge, a u skladu sa principima ‘Eurocontrola'”, navodi se u odluci koja bi trebalo da se nađe pred Savjetom ministara BiH.

Ono što je zanimljivo jeste da je, ukupno gledano, ove godine za BiH predviđeno manje novca nego godinu ranije. Finalna baza en-route troškova BiH za 2020. godinu je usvojena u ukupnom iznosu od 76.840.504 KM, dok je prošle godine to bilo 85,3 miliona KM, što može da znači da će ove godine preko teritorije BiH biti manje preleta nego ranije.

U BHANSA na naše pitanje zašto su ove godine baza en-route troškovi manji nego ranije rečeno je da je to rezultat preuzimanja kontrole vazdušnog saobraćaja u gornjem dijelu cjelokupnog vazdušnog prostora u BiH.

“Uzimajući u obzir značajno smanjenje troškova inostranih pružaoca usluga s jedne strane, te povećanje troškova BHANSA zbog povećanog obima izvršenih operacija s druge, ukupna baza troškova za 2020. je manja u odnosu na 2019. za oko 10 posto”, naveli su u BHANSA. Dodali su da su komponente troškova domaćih pružaoca usluga u vazdušnom prostoru u BiH, BHANSA i BHDCA veće za 12,26 miliona KM u ovoj godini u odnosu na godinu ranije.

“Shodno tome, očekivano je da će i porast prihoda po osnovu rutnih naknada za BiH biti veći u ovom iznosu”, istakli su iz ove agencije i dodali da njihovi ukupni prihodi konstantno rastu.

“Tako su u periodu 2015-2020. uvećani za 104 posto”, ističu u BHANSA.

Podsjećanja radi, BiH je 5. decembra prošle godine sa nekoliko godina kašnjenja preuzela kontrolu nad svojim nebom i iznad 10.000 KM, s tim da je dobar dio BiH i dalje pod kontrolom Hrvatske kontrole zračne plovidbe.

Biznis.ba / NN