Zukić: Ugovor o regresiranju kamata omogučit će lakše poslovanje

Federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta Amir Zukić izjavio je u četvrtak novinarima u Mostaru kako će ugovor s Razvojnom bankom FBiH o saniranju kamata koje nastanu u razdoblju korištenja sredstava garantnog fonda, omogućiti lakše poslovanje malih poduzeća i obrtnika.

Federalna vlada na sjednici u Mostaru dala je prethodnu suglasnost za zaključivanje Ugovora o realizaciji aktivnosti regresiranja kamata – Garancijski fond između Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta i Razvojne banke Federacije BiH.

Cilj je omogućiti korisnicima koji su kreditno zaduženi po kreditno-garantnom programu za mikro, mala i srednja poduzeća i kreditno-garantnom programu za obrtnike i ostale samostalne gospodarske djelatnosti, kao i za kreditno-garantne programe koji su objavljeni u 2021. godini, da dobiju grant sredstva na ime subvencioniranja dijela troškova kamate.

Po riječima ministra Zukića, sredstva će biti refundirana do 4,5 posto mjesečne kamate, i ukupno za tu svrhu planirano je 6 milijuna maraka, a davat će se kvartalno.

– Tako da će oni sredstva koja su dobili na taj način faktički koristiti besplatno, a sve u svrhu pomoći i lakšeg poslovanja u periodu koji slijedi – kazao je ministar Zukić.

Subvencije mogu, bez javnog poziva i po automatizmu, koristiti svi subjekti malog gospodarstva koji su korisnici kredita po kreditno-garantnim programima za 2020. godinu, kao i budući korisnici kredita po programima za 2021. godinu za prvi, drugi, treći i četvrti kvartal 2021. godine, ukoliko su uredno izmirili sve kreditne obveze.

Biznis.ba / FENA