EU pozdravlja odluku Skupštine Brčko distrikta BiH o ulaganju u ‘Luku Brčko’

Evropska unija pozdravlja jučerašnju odluku Skupštine Brčko distrikta BiH za finansiranje ključnih poboljšanja infrastrukture “Luke Brčko” od koje će imati koristi cjelokupna ekonomija BiH i njeni građani.

To je važan korak u provedbi Agende za povezivanje u BiH kroz stvaranje multimodalnog transportnog koridora na rijeci Savi, prioritetne riječne plovidbe kojom se BiH povezuje sa Hrvatskom i Srbijom, a potom i sa cijelom EU.

Odlukom Skupštine Brčko distrikta također se omogućuje korištenje prethodno rezervisanih bespovratnih sredstava EU u iznosu od 3,1 miliona eura. Sredstva su dostupna kroz Okvir za investicije na zapadnom Balkanu, zajedničke inicijative Evropske komisije, finansijskih institucija, bilateralnih donatora i zemalja u regiji čiji je cilj osigurati finansiranje strateških investicijskih projekata u zemljama korisnicama. Ta sredstva bit će dodana zajmu u iznosu od sedam miliona eura kojeg će dodijeliti Evropska banka za rekonstrukciju i razvoj.

Ta investicija u “Luku Brčko” dio je prve faze kompleksnog programa rehabilitacije koji uključuje izgradnju novog kolosjeka za lučki kran dugog 2,5 kilometra i asfaltnog platoa u sklopu luke, kao i potpunu rehabilitaciju industrijske željezničke pruge prema stanici Novo Brčko i pristupne ceste ka luci.

– Taj projekt je dio paketa četiri infrastrukturalne investicije u Bosni i Hercegovini koje će finansirati EU, odobrenog na Samitu o zapadnom Balkanu u Trstu 2017. godine i ukupne vrijednosti od 46 miliona eura u bespovratnim sredstvima. Uključuje izgradnju tri dionice Koridora V-C i projekt “Luka Brčko”. Ukupna vrijednost transportnih projekata o povezivanju u pripremi do sada iznosi 120 miliona eura u bespovratnim sredstvima EU – saopćeno je iz Delegacije EU u BiH.

Biznis.ba / FENA