Kontinuirana podrška BiH na razvoju u polju održivog poslovanja

Prvi SDG Business Week 2019 je nastavak promocije Ciljeva održivog razvoja i Prve poslovne SDG konferencije, koja je prošle godine okupila više od 400 učesnica, učesnika, kao i eminentne predavače iz cijelog svijeta. Događaj organizuje UNDP u Bosni i Hercegovini uz podršku Vlade Švedske.

Implementacija Agende 2030 i ciljeva održivog razvoja prioritet je za Švedsku, kako unutrašnju tako i vanjsku politiku. Sa 1,1 miliona Eura Švedska podržava SDG projekat u BiH koji provodi UNDP.

Vlada Švedske  odlučna je da sprovodi mjere koje vode ka ostvarenju/realizaciji ciljeva održivog razvoja ali jednako predano podržava druge, pa tako i BiH, da napreduju u tom pravcu. Kakva su ulaganja Vlade Švedske u BiH kada je održivi razvoj u pitanju?

Anders Hagelberg: Moglo bi se reći da su ciljevi održivog razvoja jedan globalni izazov. To znači da se svaka vlada pojedinačno obavezala  da će dati svoj doprinos, te ciljeve održivog razvoja i Agendu 2030 staviti na vrh prioriteta i da će oni postati smjernica u sveukupnom političkom angažmanu svake vlade. To znači da bi u Švedskoj Agenda 2030 trebala biti relevantna pri donošenju svih političkih odluka.

Oni su također odrednica  i u našem međunarodnom angažmanu.  Dakle, ono što Švedska radi u Bosni i Hercegovini u velikoj mjeri je vezano za Agendu 2030 i ciljeve održivog razvoja. Jedan od primjera je ono što radimo u oblasti okoliša – doprinosimo energetskoj efikasnosti u Bosni i Hercegovini, što je u velikoj mjeri pitanje ispunjavanja naših obaveza vezanih za SDG i Agendu 2030.

Vlada Švedske podržava organizaciju prve poslovne sedmice održivog razvoja u BiH (SDG Business Week). Zašto je taj događaj važan za Vladu Švedske?

Anders Hagelberg: Bosna i Hercegovina je prije nekoliko godina, skupa sa gotovo svim zemljama u svijetu, potpisala dokument o ciljevima održivog razvoja. Istovremeno, može se reći da je očigledno da naš doprinos ovoj zemlji treba biti u skladu sa Agendom 2030 ali je isto tako očigledno da mi očekujemo da sama Bosna i Hercegovina stavi ciljeve održivog razvoja na vrh liste prioriteta. Zalažemo se kako bi BiH mogla to da uradi.

U kojoj mjeri se švedski model može primijeniti u Bosnu i Hercegovinu u kontekstu Zelenog ekonomskog razvoja, s obzirom na razlike u zakonodavstvu, posebno kad su u pitanju poslovi, radna mjesta i okoliš, koji su fokusu ovogodišnje SDG promocije?

Anders Hagelberg: Moglo bi se reći da se sve vrti oko  održivog razvoja, a da bi se on  učinio održivim potrebna je dugoročna perspektiva. Što se tiče konkurentnosti zamalja ili pojedinačnih kompanija, mislim da je nemoguće  neispuniti ciljeve održivog razvoja. Na dugoročnu konkurentnost svake zemlje i svake kompanije mora se gledati iz perspektive održivosti. Kratkoročna dobit može biti moguća ali je ona i veoma kratkoročna. Ovdje bih se želio  osvrnuti na investicije u termoelektrane. Ja zaista ne vjerujem da je to dugoročno održivo niti, da doprinosti konkurentnosti zemlje kao što je BiH.

Koja je vaša poruka institucijama i političarima u Bosni i Hercegovini? Kako stvoriti atmosferu i okruženje pogodno za održivi razvoj i poslovanje?

Anders Hagelberg: Prvo, moglo bi se reći da su ciljevi održivog razvoja i Agenda 2030 odlična smjernica za svaku vladu. To je zaista dobra početna tačka za određivanje političkih prioriteta u društvu. Drugo.  smatram da tu nema alternative. Treće, mislim da su mnoge zemlje već pokazale da je moguće unaprijediti stanje okoliša u svakoj pojedinoj zemlji, te smatram da je vrijeme za stvarni angažman i vrijeme da se stavi naglasak na  pitanja okoliša.

Također, mislim da svijest ljudi o ovome problemu raste iz dana u dan. Naprimjer, postalo je očigledno za vrijeme nedavnih izbora za EU parlament da su pitanja okoliša i klimatskih promjena postali tema broj jedan u mnogim zemljama. Tako je bilo u Danskoj, a političke stranke koje ne mogu ponuditi odgovarajuće odgovore u vezi sa  stanjem okoliša gube u mnogim evropskim zemljama.

Meni je potpuno očigledno da je vrijeme da političari u Bosni i Hercegovini stvarni naglasak stave na okoliš i klimatske promjene. Naravno, okoliš i klimatske promjene su tek neki od mnogih ciljeva održivog razvoja koji se trebaju ispuniti. Agenda 2030 je dosta obimna ali smatram da je u zemlji poput BiH, jedno od najvažnijih pitanja okoliš.

Šta biste poručili privrednicima i preduzetnicima iz Bosne i Hercegovine – šta je njihov glavni interes za dosljedno ispunjenje ciljeva održivog razvoja?

Anders Hagelberg: Mislim da se mora razmišljati iz perspektive održivosti, te iz perspektive dugoročnosti kako bi shvatili da se svijet mijenja i da potrošači više ne prihvataju da kupuju proizvode koji nisu proizvedeni u skladu s okolišnim politikama. Oni očekuju od proizvođača da proizvode časno.

Pored toga, potrebno se osvrnuti na pitanja dostojanstvenih poslova i dostojanstvenog rada. Sve više i više potrošača postaje svjesno uslova među proizvođačima. Mi smatramo da je potrebna bliža saradnja između poslodavaca, zaposlenih, sindikata i predstavnika vlasti kako bi se stvorila dostojanstvena radna mjesta. Svi trebamo više takvih radnih mjesta.

Dakle, potrebna je saradnja svih partnera, potrebna je vladavina zakona i prikladno okruženje. Tako se u većini slučajeva stvaraju dostojanstvena radna mjesta i siguran sam da će dugoročno to zahtijevati i potrošači. Kako bi se među kompanijama stvorila konkurentnost ovi aspekti se moraju više uzeti u obzir.

Biznis.ba