Košarac: BiH se treba pripremati za IPARD sredstva za poljoprivredu

Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac je na pres-konferenciji nakon sjednice Vijeća ministara BiH kazao da je danas razmatrana i usvojena Informacija o unapređenju kapaciteta poljoprivrednih savjetodavnih službi u BiH.

– Procjenjujemo da BiH ima svoju razvojnu šansu u domenu razvoja poljoprivrede i s tog aspekta smatramo vrlo značajnim činjenicu da treba razvijati savjetodavne službe s obzirom na činjenicu da se BiH treba pripremati za IPARD sredstva koja su veoma važna za razvoj poljoprivrede – naveo je ministar Košarac.

Dodao je da su stoga razgovarali danas o proširenju kapaciteta savjetodavnih službi, jer statistika pokazuje da u zemljama Evropske unije na jednog savjetodavca dođe 50 do 60 poljoprivrednika.

– Kod nas, nažalost, dođe na jednog savjetodavca blizu 800 do 900 poljoprivrednika. Smatramo da naše službe u entitetima i Distriktu Brčko imaju svoje kapacitete, ali da i s tog aspekta moramo definitivno koristiti druga, nedostajuća sredstva kako bismo savjetodavne službe u poljoprivrednom sektoru mogli da koristimo na najbolji mogući način, kako bi poljoprivrednu zajednicu u BiH spremili da na kvalitetan način mogu da budu spremni za IPARD sredstva – kazao je Košarac.

Napomenuo je da se procjena u Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa i Vijeću ministara BiH odnosi na činjenicu da je neophodno zakonsku legislativu približiti evropskim pravnim stečevinama te će u tom pravcu i djelovati, zajedno sa entitetskim ministarstvima i pododborom za poljoprivredu u Distriktu Brčko.

Košarac navodi da će Ministarstvo, u skladu sa Zakonom o poljoprivredi, prehrani i ruralnom razvoju, nastojati da vrši koordinaciju savjetodavnih tijela.

– Smatramo da ih trebamo hrabriti i da je u tom kontekstu neophodno da se što prije, kroz promjenu legislative i jačanje savjetodavnih tijela u BiH, približimo korištenju IPARD sredstava za razvoj poljoprivrede – naveo je ministar Košarac.

Po njegovim riječima, jučer je razgovarao sa šefom Delegacije EU u BiH i “oko 21 milion eura će biti u ovoj godini na raspolaganju poljoprivrednom sektoru u BiH“.

– S tog aspekta govorimo o značaju poljoprivredne djelatnosti kao, možda, jednog od top sektora u BiH – kazao je Košarac.

Biznis.ba / FENA