Šarović: Utvrđen Nacrt ugovora o slobodnoj trgovini s Turskom

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine utvrdilo je Nacrt ugovora o slobodnoj trgovini s Turskom – izjavio je danas zamjenik predsjedavajućeg Vijeća i ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović.

 

– Nakon diskusije utvrđen je nacrt ugovora s izvještajem o obavljenim pregovorima koji su trajali dvije godine i to je upućeno Predsjedništvu BiH na konačno izjašnjavanje – kazao je novinarima Šarović.

Napomenuo je da se radi o međunarodnom ugovoru, te da je to dio obaveza koje je nosilo Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa.

Ocijenio je da je taj ugovor vrlo važan, jer je unaprijeđen i bolji nego dosadašnji ugovor o slobodnoj trgovini koji je tri puta mijenjan.

– Ono što je, po meni, najvažnije u odnosu na ranija rješenja, to je da je po prvi put u ugovor unesena odredba koja se tiče obaveze Turske da Bosni i Hercegovini svake godine obezbijedi kvotu za izvoz mesa u Tursku, obzirom da su goveđe meso i druge vrste mesa do sada bile na punoj carinskoj stopi, bez umanjenja carine, s tim da je turska vlada jednostranom odlukom svake godine odobravala određenu količinu – pojašnjava Šarović.

Po njegovim riječima, sada po prvi put to imamo u sporazumu o slobodnoj trgovini.

Naveo je da se druge dvije ključne izmjene odnose na pristup tržištu uslugama i pristup javnim nabavkama.

– Javne nabavke i tržište usluga su, po zakonodavstvu BiH, liberalne obzirom da imamo evropsko zakonodavstvo, ali je pristup tržištu Turske bio zatvoren i na neki način ovim sporazumom mi smo omogućili da se ono otvori, što je dobar rezultat pregovora koji su trajali dvije godine – kazao je Šarović.

Dodao je da danas nije razmatrana informacija o migrantima, jer ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić nije bio prisutan na sjednici Vijeća ministara BiH.

Biznis.ba / FENA