Služba za zapošljavanje BPK – Nova prilika za nezaposlene osobe

Služba za zapošljavanje Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde nastavlja s realizacijom programa u oblasti zapošljavanja i edukacije u 2019. godini. U toku je prikupljanje prijava za program stručnog osposobljavanja osoba sa visokom stručnom spremom te program obuke za nezaposlene osobe bez obzira na dob i stepen stručne spreme.

Po riječima stručne saradnice za aktivnu politiku i posredovanje u zapošljavanje Senije Hadžić, program stručnog osposobljavanja namijenjen je nezaposlenim osobama sa VSS, starosne dobi do 35 godina koje nisu stekle prvo radno iskustvo, a pravo učešća imaju svi registrovani poslodavci na području BPK Goražde.

Obezbijeđeno je 106.000 KM za 40 osoba, a stručno osposobljavanje traje godinu dana.

– Predviđeno je sufinansiranje toplog obroka u iznosu od 8 KM i osiguranje u slučaju povrede na radu ili profesionalnog oboljenja u iznosu od 30 KM. Takođe za one nezaposlene osobe koje budu udaljene sa mjestom stanovanja duže od 3 km, predviđeni su i troškovi prevoza. Na evidenciji službe trenutno imamo 48 osoba sa VSS koje nisu stekle svoje prvo radno iskustvo i ispunjavaju uslove ovog programa tako da ih pozivamo da pronađu poslodavca, a poslodavce pozivamo da im pruže priliku i sebi obezbijede potrebam kadar – pojasnila je Hadžić.

Uz program stručnog osposobljavanja, u toku je i javni poziv za program obuke na koji se mogu prijaviti sve nezaposlene osobe bez obzira na dob i stepen stručne spreme koje se nalaze na evidenciji. Riječ je o programu koji se realizuje već šestu godinu iz oblasti informatike te njemačkog i engleskog jezika, za koji će biti izdvojeno 19.000 KM.

– Svake godine mi vršimo online anketiranje nezaposlenih osoba u kojoj oblasti žele da se educiraju, da li je to web programiranje, web dizajn i slično, a ove godine najveći interes iskazali su za osnovni paket ECDL te engleski i njemački jezik. Na bazi toga uradili smo program, Vlada BPK ga je usvojila i javni poziv za prijave je u toku i nadamo se da će biti odziv kao i prethodnih godina. Dajemo prednost osobama kojima će više značiti da dođu do zaposlenja ali u suštini svi koji se prijave pohađaju obuku jer se nikada nije desilo da se neko odbije. Najveći odziv je u principu za njemački jezik – precizirao je stručni saradnik za normativno-pravne poslove Emir Obarčanin.

U kantonalnoj Službi napominju da je i federalni Zavod za zapošljavanje jutros nastavio javni poziv koji je ranije bio objavljen po Programu sufinansiranja zapošljavanja 2019. u okviru kojeg ima više mjera, te su pozvali nezaposlene osobe ali i poslodavce da iskoriste pružene prilike.

Na evidenciji nezaposlenih u BPK Goražde zaključno sa aprilom nalazilo se 3.077 nezaposlenih osoba.

Biznis.ba / FENA