Tužilaštvo HNK pokrenulo istragu o kriminalu u Aluminiju

Tužilaštvo HNK objavilo je saopštenje za javnost u kojem kažu da se vrše istrage zbog kriminala počinjenog u Aluminiju.

“Kantonalno tužilaštvo Mostar već postupa u više slučajeva prijava i formiranih predmeta, a u vezi preduzeća Aluminij d.d. Mostar, te odbacujemo sve prigovore o političkom utjecaju na ovo tužilaštvo”, saopšteno je iz Ureda glavnog kantonalnog tužitelja.

Pojedini predmeti su u ovom tužilaštvu formirani na temelju prijava uposlenih radnika, članova Sindikata, a neki su formirani i na temelju Izvještaja Finansijske policije FBiH i Udruženja malih dioničara. Među prijavljenima se uglavnom nalaze članovi prijašnjih i sadašnjih uprava i nadzornih odbora društva Aluminij d.d. Mostar. Neki od ovih predmeta su u fazi istrage, a na njima radi više tužitelja i postupanje u ovim predmetima, zbog njihove složenosti, zahtijeva duži rad i provođenje više istražnih radnji, te određenih vještačenja.

U Tužilaštvu se trenutno nalazi šest predmeta, od kojih su dva predmeta zaprimljena u posljednjih mjesec dana, a podnositelji ove dvije prijave su članovi Udruženja malih dioničara Aluminija d.d. Mostar, dok su u pet slučajeva predmeti već ranije završeni, te su o njihovom ishodu upoznati podnositelji prijave i oštećeni.

Tužilaštvo HNK, u skladu sa svojim mogućnostima, postupa u svim gore navedenim predmetima, te također poziva sve subjekte (sindikat i dr.) da tužilaštvu dostave informacije i dokaze o eventualnim nezakonitim radnjama i njihovim počiniteljima, kako bi tužilaštvo provelo sveobuhvatnu istragu i provjeru svih tih navoda, te utvrdilo eventualne počinitelje tih krivičnih djela”, navodi se u saopštenju.

Biznis.ba