TV stanice u BiH tonu u mrak – jedina šansa Multiplex C i D

Bosna i Hercegovina je vjerovatno jedna od posljednjih zemalja ovog dijela Evrope koja će implementirati proces digitalizacije.

 Regulatorna agencija za komunikacije BiH već je počela sa sprovođenjem odluke o gašenju analognog TV signala. Medijskog mraka u BiH mogle bi biti spašene komercijalne televizije, ukoliko im se za to pruži šansa.

BiH do kraja godine mora ugasiti analogno emitovanje TV kanala, prije svega javnih servisa. Njima je država dala licence za nekoliko Multipleksa – prije svega MUX-a A koji funkcioniše u tri regije: Banja Luka, Sarajevo i Kozara. MUX je nedovoljan za teritoriju BiH i u njemu su samo privilegovani.

Za njegovu potpunu funkcionalnost javni emiteri nemaju infrastrukture. Ali imaju je komercijalne televizije koje u BiH najviše trpe zbog kašnjenja procesa digitalizacije. Pravo rješenje vide u zasebnom MUX-u kako bi samostalno, mimo javnih servisa, provodile digitalizaciju i tako građanima bile dostupne na području cijene zemlje u najboljoj kvaliteti.

Sve su glasnije priče o MUX C i D koji bi poslužili komercijalnim televizijama i omogućili nastavak distribucije signala televizijama u BiH. Ako izgube signal, mnoge televizije, jedini doseg imat će preko kablovskih operatera. Ako se to desi, pritisak i manipulacija medijima nikad neće biti lakša.

– BiH će izgubiti alternativni način emitovanja signala dostupnog do širokih narodnih masa. Sve će televizije biti svedene na kablovske operatere, kablovski operateri će u suštini diktirati tempo, a dobro znamo da su pod utjecajem vladajućih struktura. To znači da će mediji biti pod direktnim političkim pritiskom i izgubit će se potreba za neovisnim medijima i izgubit će se mogućnost da mediji kritički gledaju brojne afere koje su u ovom trenutku i ranije otvarali, ističe Almir Šećkanović, direktor O kanala.

Gašenje predajnika bh. TV stanica je obavezujuće jer ti predajnici ometaju aktivnosti na uspostavi 5G mreže u regiji. Gašenje TV stanica i nedozvoljavanje prelaska na MUX C ili D ugrožava medijsku slobodu i pravo građana na pristup informacijama.

Strategijom prelaska sa analogne na digitalno zemaljsko emitovanje, MUX C namijenjen je komercijalnom sektoru na upravljanje. Komercijalne TV stanice su zakonski učesnici u procesu, ostvaruju pokrivenost od 80-95 posto domaćinstava u zemlji, i strateški dokumenti ih prepoznaju kao takve. Multipleks C koji je regularan dio strategije i Multipleks D su u ovom trenutku jedina šansa da se BiH spasi medijskog mraka.

To je prepoznao i državni parlament raspisujući u julu ove godine tender za MUX D. Tu negoduju javni servisi tvrdeći da će tada oni biti diskriminatorskom položaju, iako su upravo oni najodgovorniji što digitalizacije u BiH nema. Komercijalne televizije svjesno se stavljaju u ćorsokak u kojem je jedini izlaz kablovski operater, iako ih mnoga domaćinstva i nemaju. Čini se da je problem medijske zajednice samo njen – iako su posljedice višestruke.

– Solidan broj je već pogašen i očito da problem i dalje ostaje samo u medijskoj zajednici i da ni javnost ni oni koji vladaju državom uopće ne zanima to da li mediji emituju ili ne emituju program. Davno sam predlagao da recimo na jedan dan svi skupa ugasimo predajnike pa da vidimo kako će to izgledati. Bez ikakvih informacija, zabavnog sadržaja i tako dalje. Međutim, to je problematika isključivo naša. To je jedino rješenje – MUX C i D. Nažalost čujem informaciju neprovjerenu još uvijek da nema ništa ni od njih, znači nemamo ništa ni od A i B u ovom momentu , ali da je neizgledno uspostavljanje iIi MUXa C i D. Znači, mi smo jedina država u Evropi i šire koja nije ni u kojem smislu krenula sa digitalizacijom od 2006. do danas, poručio je Elvir Švrakić, direktor Hayat TV.

Da je riječ o gušenju slobode govora, rijetki će potvrditi, a Ministarstvo komunikacija i transporta BiH, kako navodi, nije u mogućnosti poduzeti ništa kako bi spriječilo gašenja predajnika. Ne zabrinjava ih ni oko 30 miliona maraka koliko je država do sada dala na digitalizaciju, iako se na tom polju nije uradilo ništa. Ne zabrinjava ni protivljenje pokretanju javnog poziva za dodjelu MUX C i MUX D koji je u najavi. Jasno je da cijeli proces blokira isključivo politička volja koja za cilj ima kontrolu medijskog prostora gdje dugoročno gube svi, a na kraju rezultira i sabotažom evropskog puta BiH.

(Oslobođenje)