BiH

BHDCA: 29 letjelica u BiH registrirano na fizička lica

Autor: Biznis.ba
BHDCA: 29 letjelica u BiH registrirano na fizička lica

U Registar civilnih vazduhoplova BiH koji vodi Direkcija za civilno vazduhoplovstvo BiH (BHDCA), od ukupno 87 vazduhoplova, upisano je 29 vazduhoplova koji su registovani na fizičko lice.

Izvod iz Registra nalazi se na web stranici BHDCA odranije je dostupan javnosti, a kako su ranije naveli iz Direkcije, visina naknade za upis vazduhoplova u Registar definisana je članom 17. Odluke o visini naknada za usluge iz nadležnosti BHDCA i zavisi od klase i težine vazduhoplova.

BHDCA: 29 letjelica u BiH registrirano na fizička lica Izvor: BHDCA

Broj vazduhoplova upisanih u Registar ima blagu tendenciju porasta od jedan do dva vazduhoplova godišnje, u prosjeku.

Posljednji put je ažuriran augusta 2018. godine.

Imena fizičkih lica koji su vlasnici vazduhoplova ne mogu biti objavljena javno jer Zakon o zaštiti ličnih podataka ime i prezime klasifikuje kao lični podatak.

U nastavku pogledajte spisak privatnih zrakoplova u Bosni i Hercegovini i njihove vlasnike, dostupan na BHDCA.

BHDCA: 29 letjelica u BiH registrirano na fizička lica
Biznis.ba / n1