BiH

Broj nezaposlenih u BiH u januaru pao za 1.828 osoba

Autor: Biznis.ba
Broj nezaposlenih u BiH u januaru pao za 1.828 osoba

Na evidencijama zavoda i službi zapošljavanja u Bosni i Hercegovini krajem januara bilo je 433.438 osoba. U odnosu na prethodni mjesec broj nezaposlenih osoba je manji za 1.828 osoba ili 0,42 posto. Od ukupnog broja osoba koje traže zaposlenje, njih 241.941 ili 55,82 posto su žene.

Nezaposlenost je smanjena u Federaciji BiH za 1.404 osobe (0,43 posto), u Republici Srpskoj za 67 osoba (0,07 posto) i u Brčko distriktu BiH za 357 osoba (3,82 posto).

U strukturi osoba koja traže zaposlenje, zaključno sa 31. januarom NKV radnika je 118.675 ili 27,38 posto, PKV-NSS 8.133 ili 1,88 posto, KV 139.235 ili 32,12 posto, VKV 1.860 ili 0,43 posto, SSS 122.160 ili 28,18 posto, VŠS 6.668 ili 1,54 posto i VSS 36.707 ili 8,47 posto.

Najveći broj evidentirane nezaposlenosti čine osobe sa trećim stepenom obrazovanja KV radnici 32,12 posto, te radnici sa SSS 28,18 posto.

U januaru je brisano ukupno 18.126 osoba sa evidencija službi zapošljavanja, a od tog broja zaposleno je 10.653 osoba.

Istovremeno je za 9.940 osoba prestao radni odnos, dok su poslodavci u ovom periodu prijavili potrebe za zapošljavanjem 4.701 novog radnika.

Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u decembru 2018. godine broj zaposlenih osoba u BiH iznosio je 817.375, a od toga su 349.183 žene. U odnosu na novembar 2018. godine broj zaposlenih osoba povećao se za 0,1 posto, a broj zaposlenih žena se povećao za 0,4 posto.

Stopa registrovane nezaposlenosti za decembar 2018. godine iznosila je 34,7 posto i u odnosu na novembar 2018. godine smanjila se za 0,1 postotni poen, saopćeno je iz Agencije za rad i zapošljavanje BiH.

Biznis.ba / FENA