BiH

Džindić se obratio Tužilaštvu zbog situacije u RMU Banovići

Autor: Biznis.ba
Džindić se obratio Tužilaštvu zbog situacije u RMU Banovići

Ministar energije, rudarstva i industrije FBiH Nermin Džindić zatražio je od Kantonalnog tužilaštva TK da utvrdi odgovornost članova Odbora za glasanje, koji su nedolaskom na desetu vanrednu sjednicu Skupštine RMU Banovići...

 ...onemogućili federalnu Vladu da, kao najveći pojedinačni dioničar, provede postupak imenovanja novih članova Nadzornog odbora ovog privrednog društva.

Ministar Džindić upozorio je da su članovi Odbora za glasanje svojim nečinjenjem zloupotrijebili položaj i onemogućili Vladu FBiH da vrši ovlaštenja utvrđena Zakonom i Uredbom, saznaju Vijesti.ba.

U dopisu upućenom glavnom kantonalnom tužiocu Tužilaštva KS Tomislavu Ljubiću, resorni ministar podsjetio je da je Nadzorni odbor Privrednog društva RMU "Banovići" na sjednici održanoj 26. septembra donio odluku o sazivanju i održavanju desete vanredne sjednice Skupštine RMU Banovići, koja je zakazana za 21. oktobar u 12 sati u Banovićima.

Naveo je i da su Odlukom Nadzornog odbora 26. septembra, u Odbor za glasanje imenovani Zuhdija Smajlović, Mirsad Bećić, Mehmed Klopić, Selma Dedić, Amir Bećirović i Minela Dostović.

"Međutim, zbog nedolaska predsjednika, zamjenika predsjednika, članova, te zamjenika članova Odbora za glasanje, deseta vanredna sjednica Skupštine RMU Banovići nije održana", istakao je Džindić u dopisu, te dodao:

"Kako je prisustvo predsjednika i članova Odbora za glasanje neophodno da bi se održala sjednica Skupštine, nepojavljivanje niti jednog od imenovanih u Odbor za glasanje izaziva osnovanu sumnju da se radi o namjernoj opstrukciji Vlade FBiH u vršenju svojih ovlaštenja utvrđenih zakonom".

Džindić je potcrtao da neodržavanje sjednice Skupštine RMU Banovići ima za posljedicu da ovo privredno društvo posluje bez Nadzornog odbora, s obzirom da je mandat dosadašnjim članovima Nadzornog odbora istekao 30. septembra, a Vlada FBiH je, kao najveći pojedinačni dioničar, onemogućena da provede postupak imenovanja novih članova Nadzornog odbor Privrednog društva RMU Banovići.

"Imajući u vidu naprijed navedeno, tražimo da preduzemete aktivnosti na utvrđivanju osnovanosti ovih sumnji i odgovornosti imenovanih u Odbor za glasanje, jer su svjesnim nečinjenjem zloupotrijebili svoj položaj, te onemogućili Vladu FBiH, kao najvećeg pojedinačnog dioničara u Privrednom društvu RMU Banovići, da vrši ovlaštenja utvrđena Zakonom i Uredbom.

Takođe, a s obzirom na zakonom utvrđene nadležnosti Nadzornog odbora, u situaciji kad Privredno društvo RMU Banovići posluje bez Nadzornog odbora, imenovani u Odbor za glasanje svojim nedolaskom na sjednicu Skupštine, odnosno svjesnim onemogućavanjem i sprječavanjem vlasnika kapitala da vrši svoja ovlaštenja, preuzimaju ličnu odgovornost za sve eventualne štetne posljedice koje mogu nastupiti u ovom privrednom društvu", naveo je Džindić u dopisu Kantonalnom tužilaštvu TK.

U konačnici, uputio je molbu da ova pravosudna insistucija informiše resorno ministarstvo o preduzetima aktivnostima.

Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Džindić danas je na konferenciji za novinare u Sarajevu komentarisao jučer neodržanu vanrednu sjednicu Skupštine dioničara RMU Banovići.

Sjednica nije održana jer se na njoj nije pojavilo svih pomenutih šest članova Odbora za glasanje, prenose Vijesti.ba.

"Radi se o šest članova koji su imenovani 26. septembra. Indikativno je da svih šest članova nisu u istom trenutku došli i da je jedna gospođa imala saobraćajni udes", kazao je Džindić.

Prema njegovim riječima, Vlada FBiH odmah je jutros reagovala i već nadležnim institucijama poslala materijal i propratno pismo, i od njih zatražila da se ispita čitav ovaj slučaj i nedolaženje članova Odbora za glasanje.

"Ako aktuelni saziv Nadzornog odbora do sutra ne sazove novu sjednicu Skupštine, Vlada FBiH će, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, Skupštinu sazvati 1. novembra, odrediti odbor za glasanje i imenovati sva radna tijela i završiti posao", poručio je Džindić.

(Biznis.ba)