BiH

Ekopak: Premašen plan, prikupljene 33. 593 tone ambalažnog otpada u FBiH

Autor: Biznis.ba
Ekopak: Premašen plan, prikupljene 33. 593 tone ambalažnog otpada u FBiH

Prema „Pravilniku o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom u Federaciji BiH“, kompanija Ekopak dostavila je “Izvještaj o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom za 2018. godinu” Federalnom ministarstvu okoliša i turizma i Fondu za zaštitu okoliša Federacije BiH.

Ciljevi za reciklažu ili iskorištenje ambalažnog otpada za 2018. godinu su u potpunosti ispunjeni. Tako je Ekopak od svojih klijenata, koje čine oko 700 proizvođača, uvoznika, punilaca, distributera i trgovaca, ukupno preuzeo 33.593 tone ambalažnog otpada za upravljanje i reciklažu, saopćeno je iz te kompanije.

Zahvaljujući saradnji sa više od 20 javnih komunalnih preduzeća i privatnih kompanija koje se bave djelatnošću upravljanja otpadom iz svih 10 kantona u Federaciji BiH, Ekopak je predao na reciklažu i iskorištenje 12.197 tona, čime je za četiri posto prebacio opći godišnji cilj.

Također su prebačeni svi specifični ciljevi po svim ambalažnim materijalima: cilj za staklo je ispunjen sa 103 posto, metal sa 103 posto, papir također 103 posto, plastika 104 posto, drvo 105 posto, višeslojna 116 posto, te za ambalažu od opasnih materija je ispunjen sa čak 163 posto.

- I pored loše ekonomske i političke situacije u našoj zemlji, te poremećaja na tržištu sekundarnih sirovina, mi uspijevamo premašiti sve izazove i svake godine načiniti korak naprijed u uspostavljanju učinkovitog i održivog sistema upravljanja ambalažnim otpadom po ugledu na razvijene zemalja svijeta. Tako je i 2018. godina za nas bila dosta uspješna - kazala je direktorica Ekopaka Amela Hrbat.

Hrbat je također istaknula kako su za 2019. godinu sebi postavili jasne planove i veće izazove, a u cilju jačanja kapaciteta za odvojeno prikupljanje i reciklažu ambalažnog otpada, ali i utjecaja na promjenu svijesti javnosti o važnosti recikliranja ambalažnog otpada.

Dobijanjem dozvole Federalnog ministarstva okoliša u maju 2012. godine Ekopak je postao prvi i vodeći operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini, čiji je rad zasnovan na najboljim EU praksama iz te oblasti.

Biznis.ba