BiH

Mehić: Poslodavci imaju mogućnost da zatraže provjeru diploma

Autor: Biznis.ba
Mehić: Poslodavci imaju mogućnost da zatraže provjeru diploma

Svaki poslodavac prilikom zapošljavanja radnika ima mogućnost da provjeri vjerodostojnost diploma kandidata i svjedočanstava kod obrazovnih institucija koje su te isprave izdale - izjavio je za Fenu prodekan za nastavu na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu (EFSA) Eldin Mehić.

To je, kako je dodao, uobičajena procedura i možda najefikasniji način da se otkriju lažne diplome.

- U tom kontekstu Ekonomski fakultet Sarajevo je svakome na raspolaganju u smislu da potvrdi vjerodostojnost diplome koju izdaje naš fakultet – kazao je Mehić dodajući da su na web stranici EFSA dostupni nastavni planovi za svaki studij i informacije o akreditacijama koje Ekonomski fakultet ima, čime se ukazuje na kvalitet stečene diplome.

U BiH i okruženju godinama traje borba sa lažnim diplomama i periodično se pojave informacije o lažnom akademskom stupnju kod određenih ljudi. Najnoviji primjer je afera 'Diploma' koja je dospjela u javnost nakon što je novinarka portala "Žurnal" od posrednika uspjela ishoditi originalnu svjedodžbu o završenoj srednjoj medicinskoj školi.

Mehić smatra da afera 'Diploma' može imati negativne posljedice na zapošljavanje kandidata, naročito bh. državljana koji se prijavljuju na poslove u inostranstvu.

- Diplome koje će kandidati dostavljati na konkurs mogu biti podložne dodatnim provjerama što će usporiti proces zapošljavanja ili eventualno rezultirati nerazmatranjem kandidata sa bh. diplomama – naveo je Mehić.

U kontekstu lažnih diploma, odnosno diploma koje na neki način sugerišu postojanje određenog nekvaliteta u samom nastavnom procesu i ciljevima učenja koje kandidat postiže, kako je dodao, inspekcijski nadzor generalno može biti od pomoći.

- U tom smislu i Ekonomski fakultet podliježe inspekcijskom nadzoru bilo da je riječ o provjeri vjerodostojnosti diplome, bilo da je riječ o provjeri bilo kojeg aspekta nastavnog procesa i njegove usklađenosti sa relevantnom regulativom kantona i Univerziteta - kazao je Mehić.

U tom smislu, kako je dodao, mogu se istaći nedavno donesena nova Pravila studiranja za prvi, drugi ciklus studija, integrirani, stručni i specijalistički studij na Univerzitetu u Sarajevu kojima se bliže uređuje organizacija i izvođenje studija na prvom i drugom ciklusu, integriranom, stručnom i specijalističkom studiju kao i druga pitanja koja se odnose na upis i organizaciju studija, trajanje studija, oblike studija, postupak ispitivanja i ocjenjivanja, uvjete, postupak ekvivalencije i postupak provođenja završnog rada, isprave o studijima te druga relevantna pitanja od značaja za kvalitet nastavnog procesa.

Pored toga, akreditacije AACSB i EPAS koje Ekonomski fakultet ima su potvrda da student koji završi studij postiže, između ostalog, ciljeve učenja navedene u programu, s obzirom na to da sticanje navedenih akreditacija podrazumijeva rigorozan proces provjere nastavnog procesa na institucijama koje se prijavljuju za sticanje navedenih akreditacija.

Mehić je naveo da nisu upoznati sa time da je neko falsifikovao diplomu Ekonomskog fakulteta Sarajevo u zadnje vrijeme.

EFSA je, prema njegovim riječima, zadužen za akademsko priznavanje inostranih visokoškolskih kvalifikacija u cilju nastavka obrazovanja na tom fakultetu. Taj proces, između ostalog, podrazumijeva provjeru vjerodostojnosti diplome, provjeru kurikuluma i završnog rada koju je kandidat branio na matičnoj instituciji.

U toku procesa, Ekonomski fakultet komunicira sa Centrom za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja koji ujedno vrše provjeru vjerodostojnosti diplome te daju stručno mišljenje u vezi inostrane visokoškolske kvalifikacije za koju je upućen zahtjev.

- Na osnovu provjere i dostavljene dokumentacije Komisija za akademsko priznavanje diplome Vijeću Fakulteta dostavlja izvještaj koji se razmatra na sjednici tog vijeća – dodao je Mehić.

Ekonomski fakultet Sarajevo, kako je poznato, spada u zajednicu od pet posto najkvalitetnijih visokoškolskih institucija iz poslovnih nauka u cijelom svijetu.

- Naše akreditacije nas zapravo u ovoj situaciji, i na našem tržištu, čine diferenciranim od drugih fakulteta ekonomije i businessa. To je suština zbog koje ulazimo u akreditacione procese da bi na taj način osigurali kvalitet našeg nastavnog procesa, kvalitet studenata koji završavaju naše studije i prepoznatljivost diploma koje Ekonomski fakultet izdaje – naglasio je Mehić.

Biznis.ba / FENA