BiH

Nastavak realizacije Projekta izgradnje toplovoda za daljinsko grijanje Živinica

Autor: Biznis.ba
Nastavak realizacije Projekta izgradnje toplovoda za daljinsko grijanje Živinica

Sporazum II o nastavku međusobne saradnje i regulisanju odnosa za izgradnju toplovoda i korištenje toplifikacionih kapaciteta Termoelektrane "Tuzla" za daljinsko grijanje Grada Živinice potpisan je danas u Termoelektrani "Tuzla".

Sporazum su potpisali generalni direktor JP Elektroprivreda BiH Bajazit Jašarević i izvršni direktor za proizvodnju Senad Sarajlić te gradonačelnik Živinica Samir Kamjenjaković.

Sporazumom, koji je nastavak saradnje na realizaciji projekta toplifikacije Živinica, definirano je da će Grad Živinice pripremiti cjelokupnu prostorno plansku dokumentaciju saglasno s obuhvatom iz pripremljene Investiciono-tehničke dokumentacije, dok će JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo pristupiti ocjeni predinvesticione osnove i postupku izrade Elaborata o izvođenju investicije.

Nakon okončanju ovih aktivnosti predstavnici Elektroprivrede BiH i Grada Živinice će potvrditi odabranu varijantu Projekta, te će se pristupiti potpisivanju dugoročnog sporazuma kojim će biti definiran model finansiranja, kriteriji za zaključenje dugoročnog Sporazuma o isporuci i preuzimanju toplinske energije, vlasništvo nad izgrađenim toplovodom itd.

U okviru Projekta do sada su okončane aktivnosti definirane Sporazumom potpisanim 2015. godine. Realizirana je I faza sekundarnog dijela Projekta u iznosu od oko 1.600.000 KM.

U vezi s tim JP Elektroprivreda BiH je pripremila je Investicioni program za izgradnju toplovoda i korištenje termoenergetskih kapaciteta iz Termoelektrane „Tuzla“ za obezbjeđenje toplinske snage 38,2 MWt za daljinsko grijanje grada Živinice u sezoni grijanja i Idejni projekat/ Investiciono-tehničku dokumentaciju.

U toku su aktivnosti na adaptaciji postojeće infrastrukture i postojećih kapaciteta Termoelektrane „Tuzla“ od toplinske stanice do pumpne stanice, dok se na području Živinica obavljaju aktivnosti na izmjenama trase vrelovoda TE „Tuzla“ – Živinice, u skladu s Idejnim projektom/Investiciono-tehničkom dokumentacijom, saopćeno je iz Službe za komunikacije EPBiH.

Biznis.ba / FENA