BiH

Neutralisani negativni efekti povećanja plata

Autor: Biznis.ba
Neutralisani negativni efekti povećanja plata

Zbog povećanja neoporezivog dijela dohotka u Republici Srpskoj, a na osnovu kojeg je došlo do blagog rasta plata, za dva mjeseca ove godine po osnovu poreza na dohodak naplaćeno je 4,7 miliona maraka manje nego u istom periodu 2018. godine.

Međutim, taj gubitak je neutralisan kroz ostale prihode jer je Poreska uprava Republike Srpske prikupila 378,1 milion maraka, što je za 18,8 miliona KM ili pet odsto više u odnosu na isti period prošle godine.

Kada su u pitanju direktni porezi, u periodu januar - februar ove godine naplaćeni su u iznosu od 65,2 miliona maraka, što je na nivou naplate iz prva dva mjeseca prethodne godine.

Tako je porez na dobit naplaćen u iznosu od 29,6 miliona KM, što je za pet miliona KM ili 20 odsto više nego u uporednom periodu dok je porez na dohodak naplaćen u iznosu od 31,9 miliona maraka.

Što se tiče naplate poreza na nepokretnosti, ona je u prva dva mjeseca ove godine iznosila 1,6 miliona KM, što je za 720.000 maraka manje nego u istom periodu prošle godine, dok je naplata poreza na upotrebu držanje i nošenje dobara ove godine veća za devet procenata u odnosu na uporedni period.

Naplata doprinosa je u prva dva mjeseca ove godine zabilježila znatan rast, te je naplaćeno 246,9 miliona KM, što je za 22,7 miliona KM ili 10 odsto više nego u istom periodu prošle godine. Tako je za Fond PIO naplaćeno 140,6 miliona maraka ili 13,5 miliona KM više, dok je za Fond zdravstvenog osiguranja naplaćeno 87,6 miliona maraka, što je više za 7,6 miliona maraka u odnosu na uporedni period.

Kod ostalih javnih prihoda, u periodu januar - februar ove godine ostvarena je naplata od 65,9 miliona KM, što je za 2,6 miliona maraka više nego u istom periodu 2018. godine.

Biznis.ba / NN