BiH

Predsjedništvo zadužilo VM BiH da dostavi prijedlog Sporazuma o roamingu

Autor: Biznis.ba
Predsjedništvo zadužilo VM BiH da dostavi prijedlog Sporazuma o roamingu
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine danas je zadužilo Vijeće ministara Bosne i Hercegovine da u roku od 7 dana dostavi prijedlog Sporazuma o smanjenju cijene usluga roaminga u javnim mrežama mobilne komunikacije u regionu Zapadnog Balkana, kako bi Predsjedništvo Bosne i Hercegovine odobrilo njegovo potpisivanje tokom drugog Digitalnog samita Zapadnog Balkana, koji će se održati u Beogradu 4.-5. aprila 2019. godine.

Podsjetimo. Iz Vijeća ministara BiH jučer su informirali javnost da je Vijeće ministara BiH u potpunosti prepoznalo izuzetan značaj blagovremenog potpisivanja “Regionalnog sporazuma o smanjenju cijene roaminga za zemlje zapadnog Balkana”, te je na 167. sjednici održanoj 26.02.2019. godine, zadužilo resorno Ministarstvo komunikacija i prometa BiH da potpiše pomenuti Sporazum tokom održavanja digitalnog samita u Beogradu.

Imajući u vidu da su nadležna ministarstva komunikacija i prometa sa državnog i entitetskih nivoa, Regulatorna agencija za komunikacije, kao i telekom operateri prethodno zauzeli stav da BiH neće moći do jula 2019. ispuniti sve obaveze za početak primjene Sporazuma, Vijeće ministara BiH je na spomenutoj sjednici zadužilo Ministarstvo komunikacija i prometa da u Sporazumu pozicionira BiH na najoptimalniji način, sa obavezom da početak implementacije planiranih obaveza bude u toku, a najdalje do kraja 2019. godine.

Vijeće ministara BiH izuzetno cijeni značaj i prednosti ovoga Sporazuma, prvenstveno za građane BiH, kao i kroz jačanje telekomunikacijskog tržišta, zaštitu potrošača, bolju konkurentnost i transparentnost elektronskih komunikacija.

Pored navedenog, Bosna i Hercegovina je izuzetno posvećena jačanju i produbljivanju regionalne saradnje u svim sferama, a naročito kroz Berlinski proces i prihvaćenih inicijativa u okviru istog. Očekujemo da će sve nadležne institucije i akteri u Bosni i Hercegovini preuzeti svoje obaveze i odgovornosti prema građanima i osigurati da BiH, zajedno sa zemljama regiona, i u ovoj značajnoj oblasti unaprijedi saradnju kroz potpisivanje Regionalnog sporazuma o smanjenju roaminga na samitu u Beogradu.

Biznis.ba