BiH

Prve isporuke gasa u Rafineriju nafte Bosanski Brod u trećem kvartalu 2020.

Autor: Biznis.ba
Prve isporuke gasa u Rafineriju nafte Bosanski Brod u trećem kvartalu 2020.

Ugovor između „Crodux Plina“ d.o.o. i kompanije „Plinacro“ d.o.o., koji je jučer potpisan u Zagrebu, u prisustvu predstavnika uprave Rafinerije nafte Bosanski Brod, vezan je za otkup produktovoda na teritoriji Hrvatske, neophodnog za dalju realizaciju projekta gasifikacije Rafinerije.

- Zaključenje ovog ugovora ima strateški značaj za uspješnu realizaciju projekta gasifikacije proizvodnog postrojenja u Brodu – saopćeno je iz “Optima grupe”.

U okviru realizacije navedenog projekta, također je izabran izvođač radova na ispitivanju produktovoda na teritoriji Republike Hrvatske. Izvršenje ovih radova očekuje se u novembru, a rezultati ispitivanja trebalo bi da dubu dobijeni u decembru 2019. godine. Vrše se i radovi na projektovanju priključnog mjesta na gasovodni sistem Republike Hrvatske, a trenutno je izrađen i prezentovan grafički dio projektne dokumentacije.

Uporedo s tim, u Rafineriji nafte Bosanski Brod završeni su projektni radovi na postavljanju interne gasovodne mreže u krugu Rafinerije. U završnoj fazi je dobijanje građevinske dozvole, a izabran je i izvođač građevinsko-montažnih radova, te se u krugu Rafinerije već obavljaju pripremni radovi.

Kao jedna od ključnih aktivnosti, ove sedmice je u krugu Rafinerije izvršeno ispitivanje cjevovodnog mosta između Republike Hrvatske i Rafinerije nafte Bosanski Brod, a do kraja oktobra 2019. godine bit će dokumentovani rezultati ispitivanja.

U ovoj fazi, Kompanija može sa sigurnošću istaći visoku dinamiku realizacije projekta gasifikacije, kao i profesionalizam strana koje u njemu učestvuju. Prve isporuke gasa u Rafineriju nafte Bosanski Brod očekuju se u trećem kvartalu 2020. godine.

Ukupan obim investicija u realizaciju projekta iznosi približno osam miliona eura.

( FENA)