BiH

Softić: Region treba slijediti globalne trendove

Autor: Biznis.ba
Softić: Region treba slijediti globalne trendove

Guverner Centralne banke Bosne i Hercegovine (CBBiH) Senad Softić učestvuje u radu 41. sastanka Kluba guvernera regije Centralne Azije, Crnog mora i Balkana, koji se održava u Istanbulu 24. i 25. marta 2019.

Softić je bio govornik u prvom panelu, koji je posvećen temi globalnih ekonomskih i finansijskih izgleda, gdje se fokusirao na region Balkana i njegove perspektive. Uz ključnu poruku da region treba paziti na globalne tokove, ali da fokus mora biti EU i kretanja u eurozoni, guverner se posebno osvrnuo na teme eurizacije, provođenja reformi i izgradnje otpornijih finansijskih sistema.

Pojašnjavajući pitanje fokusiranja na EU, Softić je istakao da je EU glavni trgovački partner većini zemalja u regionu, te da će cijeli region osjetiti ukoliko dođe do usporavanja ključnih privreda u Evropi. Nadalje, Naveo je da je cijeli region jako vezan za euro, bilo kroz uvođenje eura kao zakonskog sredstva plaćanja bilo kroz monetarnu politiku (valutni odbor i sl.).

Softić je dodao da je bankarski sektor u većini zemalja regiona u vlasništvu međunarodnih bankarskih grupacija čije su centrale u zemljama EU.

- Četvrti razlog je taj što su sve zemlje regiona ili članice EU ili zemlje kandidati, ili poput BiH, zemlje potencijalni kandidati. Tako se u cijelom regionu već primjenjuju pravila EU ili se radi na njihovom uvođenju - naglasio je Softić.

Guverner je, također, rekao da je teško predvidjeti ekonomske krize, te da svaka država, sama za sebe, ne može puno utjecati na vanjsko okruženje, ali da se ipak puno toga može uraditi na unutrašnjem planu.

- Svako od nas može u svojoj zemlji uraditi sve što je u njegovoj moći da bismo naše vlastite ekonomije i finansijske sisteme učinili otpornijim na potencijalne šokove - kazao je Softić, dodavši da je ključ za uspjeh kontinuiran rad na provođenju reformi i jačanju sistema u vremenu kad je situacija stabilna.

Kao primjer naveo je da je potrebno razmatrati ne samo sistemsku stabilnost u našim državama, nego i u susjednim. Osim toga, neophodno je da se centralne banke kontinuirano pripremaju za krizu, te razrađuju moguće scenarije i načine postupanja.

- Iako ne možemo predvidjeti krizu, možemo raditi na podizanju otpornosti na nju - rekao je Softić, uz napomenu da je potrebno obratiti posebnu pažnju na finansijske novitete (FINTECH) i njihove rizike kojima još nije posvećena pažnja.

Osim sesije na kojoj je izlagao Softić, 41. sastanak Kluba guvernera je razmatrao pitanja rukovođenja cetralnim bankama, te komuniciranja centralnih banaka radi efikasnijeg provođenja monetarne politike.

Klub guvernera regiona Centralne Azije, Crnog mora i Balkana okuplja guvernere i druge visoke zvaničnike iz svijeta monetarne politike i finansija da bi razmijenili mišljenja o aktuelnim temama i daljnjem unaprjeđenju međusobne saradnje, saopćeno je iz Službe za odnose s javnošću CBBiH.

Biznis.ba / FENA