BiH

U BiH krajem augusta registrovano 406.000 nezaposlenih

Autor: Biznis.ba
U BiH krajem augusta registrovano 406.000 nezaposlenih

Prema podacima zavoda i službi zapošljavanja u Bosni i Hercegovini sa 31.8.2019. godine na evidencijama je prijavljeno 406.848 nezaposlenih osoba, što u odnosu na 31.7. predstavlja smanjenje za 261 lice ili 0,06 posto. Od ukupnog broja osoba koje traže zaposlenje, njih 233.146 ili 57,31 posto su žene.

Od ukupnog broja registrovanih nezaposlenih osoba u augustu 2019. godine, novoprijavljenih osoba koja traže posao bilo je 15.361. Broj osoba brisanih sa evidencije zavoda i službi zapošljavanja je 16.381. Od ukupnog broja brisanih sa evidencija zavoda i službi zapošljavanja zaposleno je 9.287 ili 56,69 posto.

U augustu 2019. godine, poslodavci su zavodima i službama zapošljavanja u BiH prijavili 5.352 potrebe za zapošljavanjem novih radnika, dok je registrovani broj osoba kojima je prestao radni odnos u izvještajnom periodu iznosio 10.583.

U skladu sa važećim zakonskim propisima, u augustu 2019. godine novčanu naknadu koristilo je 13.143 osoba ili 3,23 posto od ukupnog broja registrovanih nezaposlenih osoba.

Pravo na zdravstvenu zaštitu ostvarilo je 350.400 osoba ili 86,13 posto od ukupno registrovane nezaposlenosti u BiH.

Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u julu 2019. godine, broj zaposlenih osoba u BiH iznosio je 821.791, a od toga je 351.714 žena. U odnosu na juni 2019. godine broj zaposlenih osoba povećao se za 0,1 posto, a broj zaposlenih žena se smanjio za 0,2 posto.

Stopa registrovane nezaposlenosti za juli 2019. godine iznosila je 33,1 posto i u odnosu na juni 2019. godine ostala je nepromijenjena.

Prema rezultatima Ankete o radnoj snazi za 2018. godinu, u BiH radnu snagu (ekonomski aktivno stanovništvo) je činilo 1.007.902 osoba, dok je broj neaktivnih iznosio 1.387.837 osoba.

U okviru radne snage zaposlenih je bilo 822.446 i 185.465 nezaposlenih osoba. Anketna stopa nezaposlenosti je značajno manja od registrovane i na nivou BiH za 2018. godinu iznosila je 18,4 osoba.

Broj zaposlenih lica veći je za 0,8 osoba u odnosu na 2017. godinu, dok se broj nezaposlenih lica smanjio za 12,0 posto.

Prema preliminarnim podacima za 2019. godinu stopa nezaposlenosti iznosila je 15,7 posto i manja je u odnosu na 2018. godinu za 2,7 postotnih poena.

Biznis.ba