BiH

U novootvorenom Centru za obrazovanje odraslih EDUKA BH Tešanj najveći interes za medicinare i vozače

Autor: Biznis.ba
U novootvorenom Centru za obrazovanje odraslih EDUKA BH Tešanj najveći interes za medicinare i vozače
Novootvoreni Centar za obrazovanje odraslih EDUKA BH Tešanj, počeo je sa radom.

Jedina je privatna školska ustanova za obrazovanje odraslih u ZE-DO kantonu koja je upisana u Registar srednjih škola od strane Ministarstva za obrazovanja, nauke, kulture i sporta.

U EDUKA BH Centru možete se osposobiti za razna zanimanja i dobiti certifikat za kuhara, tesara, zidara, konobar, rukovaoca građevinskih i pretovarnih mašina, betonirca, knjigovođu i mnoga druga, a jedan koji bismo mi istaknuli i koji se zaista razlikuje od ostalih je njegovatelj/njegovateljica starih i iznemoglih lica.

Da biste dobili certifikat o Stručnoj osposobljenosti za zanimanje Njegovatelja/njegovateljice starih i iznemoglih lica morate proći kroz teoretska predavanja, pratktični dio nastave koji obavljate u svome mjestu, ili neposrednoj blizini sa kojim Centar ima ugovor. Svaki polaznik ima mentora tokom obavljanja prakse, nakon toga, slijedi polaganje završnog ispita pred komisijom. EDUKA BH Tešanj ima ugovore sa preko dvadeset domova za stara i iznemogla lica širom BiH. Certifikat njegovatelja/njegovateljice je priznat u 150 zemalja širom Svijeta, i ovjerava se Apostille sudskim pečatom i upisuje se u e-radnu knjižicu.

Centar za obrazovanje odraslih EDUKA BH Tešanj trenutno vršimo upis za programe prekvalifikacije, dokvalifikacije i sticanje prvog zvanja ili zanimanja za Medicinsku sestru/tehničara, Vozača motornih vozila, Rukovalac građevinskih i pretovarnih mašina, Tehničar drumskog saobraćaja. Programi se realizuju u skladu sa Zakonom o obrazovanju odraslih ZE-DO kantona i Nastavnim planovima i programima odobrenim od strane Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZE-DO kantona.“ Kaže Muamera Planjac, prof.

Sanida Braković, sekretar Centra ističe da su zadovoljni odzivom polaznika na sve njihove kurseve, seminare, stručna osposobljavanja koja su do sada organizovali, i da će se truditi u narednom periodu da budu što bolji, brži i efikasniji kako bi polaznicima pružili što kvalitetniju uslugu.”

Ono što je zanimljivo je to da Centar EDUKA BH Tešanj za svoje polaznike, ukoliko ne pronađu posao u BiH, vrši preporuku za zaposlenje u zemljama EU.

Za sve ostale informacije posjetite www.eduka-bh.ba ili ih kontaktirajte na njihovoj oficijelnoj facebook stranici.

Biznis.ba