BiH

U RS u 2018. poginulo 13 radnika, najrizičnija djelatnost građevinarstvo

Autor: Biznis.ba
U RS u 2018. poginulo 13 radnika, najrizičnija djelatnost građevinarstvo

U Republici Srpskoj (RS) je u prošloj godini poginulo 13 radnika, za šest višu u odnosu na 2017., podaci su entitetskog Inspektorata.

Najviše smrtnih povreda na radu bilo je u građevinarstvu – šest.

Također, dogodilo se i 77 težih povreda na radu, i to u šumarstvu i drvnoj industriji 18, 15 u građevinarstvu, u hemijskoj industriji dvije, u tekstilnoj industriji jedna i u ostalim djelatnostima 41.

-Kao najrizičnije djelatnosti izdvajaju se građevinarstvo, elektroprivreda, te šumarstvo i drvna industrija u kojima posmatrano po godinama postoji kontinuitet nastanka povreda na radu – upozorili su iz Inspekcije rada.

U kategoriju ostale djelatnosti svrstavaju se oblasti kao što su trgovina, turizam, kultura, prosvjeta, komunalne djelatnosti i drugo, u kojima povrede nisu izražena pojava i u poređenju s prethodnim godinama nemaju trend kontinuiteta.

Kada je u pitanju zaštita na radu nepravilnosti su se najčešće odnosile na propuste u pogledu organizacije i provođenja mjera zaštite na radu, primjenu preventivnih mjera, osposobljenost radnika za bezbjedan rad, te propuste u pridržavanju i provođenju tehničkih normi zaštite na radu.

Republička inspekcija rada je u 2018. godini izvršila 5.627 kontrola, od čega je 1.812 ili 32 posto bilo sa utvrđenim nepravilnostima.

S ciljem otklanjanja utvrđenih propusta subjektima su izrečene 1.492 upravne mjere, dok je zbog počinjenih prekršaja izdat 541 prekršajni nalog u vrijednosti od 1.050.150 KM, a nadležnim sudovima podnešene su 54 prekršajne prijave.

U oblasti radnih odnosa utvrđene nepravilnosti su se najčešće odnosile na obračun i rokove isplate plaća i naknada, zaključivanje i primjenu ugovora o radu, otkaz ugovora o radu, utvrđivanje otkaznog roka i prava na otpremninu, radno vrijeme i drugo.

U 2018. godini inspektori Inspektorata RS-a su po osnovu ugovora o radu kontrolisali 14.390 radnika, od čega 392 radnika ili tri posto nije imalo zaključen ugovor o radu i nisu bili prijavljeni na obavezne vidove osiguranja.

Angažovanje radnika na crno najčešće je u oblastima ugostiteljstva, trgovine, eksploatacije i prerade drveta, građevinarstva, te uslužnim djelatnostima.

Biznis.ba / FENA