BiH

Vlada FBiH nije dala saglasnost na veleprodajnu cijenu prirodnog gasa

Autor: Biznis.ba
Vlada FBiH nije dala saglasnost na veleprodajnu cijenu prirodnog gasa

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, donijela Odluku kojom nije dala saglasnost na veleprodajnu cijenu prirodnog gasa.

U januaru 2019. godine privredno društvo BH Gas d.o.o. Sarajevo uputilo je zahtjev Federalnom ministarstvu trgovine kojim je tražilo povećanje veleprodajne cijene gasa distributivnim kompanijama za 31,31 posto, odnosno sa 495 KM na 650 KM/1.000 SM3, te primjenu nove cijene od 1.1.2019. godine. U skladu s propisanom zakonskom procedurom, uz zahtjev dostavljeno je i mišljenje Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije u kojem je navedeno da postoje razlozi za povećanje cijene prirodnog gasa, ali i da će se predloženo povećanje veleprodajne cijene za 31,31 posto, uz sve negativne socio-ekonomske aspekte, ujedno odraziti i na smanjenje potrošnje prirodnog gasa u Federaciji BiH i, u konačnici, rezultirati dodatnim povećanjem cijene ovog energenta.

Također, u mišljenju je istaknuto da BH Gas treba s posebnom pažnjom razmotriti mogućnost postupnog povećanja cijena prirodnog gasa.

Vlada FBiH odobrila je kredit Union banci d.d. Sarajevo po subordiniranim uvjetima iz sredstava utvrđenih Budžetom Federacije BiH za 2019. godinu u iznosu od 15.000.000 KM. Ova sredstva odobrena su s rokom dospijeća od 20 godina, uz kamatnu stopu od 0,1 posto godišnje (fiksno), a bit će korištena za plasiranje kreditne linije namijenjene mladima za rješavanje stambenog pitanja.

Usvojeni su Program utroška sredstava Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata s kriterijima raspodjele za pomoć u liječenju boraca – branitelja, u iznosu od 1.500.000 KM i Program utroška sredstava za sufinansiranje troškova sahrana i dženaza pripadnika braniteljskih populacija, utvrđenih u Budžetu FBiH za 2019. godinu u iznosu od 400.000 KM

Federalna vlada danas je usvojila Strategiju upravljanja dugom za razdoblje 2019. - 2021. godina. Ukupan portfelj duga za koji je odgovorna i kojim upravlja Vlada FBiH na dan 31.12.2018. godine je iznosio 5.376,1 miliona KM (3.165,2 miliona dolara ili 26,6 posto BDP-a Federacije BiH).

Vlada Federacije BiH je utvrdila odgovore na inicijative za utvrđivanje ustavnosti člana 116. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju kojim je uređena specifična situacija koja dovodi do privremene obustave isplate penzije. Vlada FBiH je stava da kroz izmjene i dopune Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju čija je izrada u toku, bude izmijenjena i sporna odredba člana 116. Zakona.

Na prijedlog Federalnog zavoda za programiranje razvoja donesena je Uredba o izradi indeksa razvijenosti u FBiH kojom se uređuju izrada indeksa razvijenosti kantona i jedinica lokalne samouprave i druga pitanja od značaja za izradu ovog indeksa.

Federalna vlada FBiH je usvojila izvještaj o radu Savjeta za strane investitore u Federaciji BiH za prošlu godinu.

Danas je Vlada FBiH usvojila izvještaj o svom radu za 2018. godinu, koji će biti u dostavljen Parlamentu FBiH na razmatranje.

Iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću saopćili su da uskoro šalju širu verziju saopćenja sa 174. sjednice Vlade FBiH, kao i da će preostale tačke dnevnog reda biti razmatrane u nastavku ove sjednice o čijem terminu i mjestu održavanja će javnost biti blagovremeno obaviještena.

Biznis.ba / FENA