BiH

Vlada KS: Nastavak moratorija na zapošljavanje u javnom sektoru

Autor: Biznis.ba
Vlada KS: Nastavak moratorija na zapošljavanje u javnom sektoru
Vlada Kantona Sarajevo je na drugoj vanrednoj sjednici donijela zaključak kojim se nastavlja moratorij na nova zapošljavanja u javnom sektoru.

- U svrhu praćenja, uvida i kontrole zapošljavanja u javnom sektoru, Vlada Kantona Sarajevo je na svojoj drugoj vanrednoj sjednici donijela zaključak kojim se nastavlja moratorij na novo upošljavanje na neodređeno vrijeme, u svim kantonalnim organima uprave, upravama i upravnim organizacijama i upravama koje se nalaze u sastavu ministarstava, javnim ustanovama, javnim fondovima, kantonalnim javnim komunalnim preduzećima, javnim preduzećima  i rukovodiocima drugih budžetskih i vanbudžetkih korisnika, bez prethodne saglasnosti Vlade Kantona Sarajevo, u periodu od 01.01. do  31.12.2019. godine - navadeno je u saopćenju Press službe Kantona Sarajevo.

Resorni ministri, prema Vladinom zaključku, mogu davati saglasnosti na popunu radnih mjesta u organizacijama, institucijama i pravnim licima u kojima vrše ovlaštenja nadzora nad zakonitošću rada i poslovanja, a na osnovu kojih će se zaključiti ugovori o djelu, ugovori o povremenim i privremenim poslovima i ugovori na određeno vrijeme, a najduže do godine dana, te će o tome mjesečno obavještavati Vladu Kantona.

U skladu sa Zakonom o radu, navedene kantonalne organizacije i institucije dužne su da  procedure  prijema zaposlenika na određeno ili neodređeno vrijeme vrše putem javnog konkursa.

Takođe, Vlada Kantona Sarajevo neće davati saglasnoti na prijem uposlenika u radni odnos sve dok je na snazi zaključak Skupštine Kantona Sarajevo o obustavi zapošljavanja u javnom sektoru od 12. oktobra prošle godine.

Vlada je zadužila rukovodioce svih budžetskih i vanbudžetskih korisnika da odmah preduzmu sve aktivnosti radi penzionisanja svih uposlenika koji ispunjavaju jedan od uslova za odlazak u penziju te da o tome obavijeste Vladu.

Biznis.ba / FENA