BiH

Zapošljavanje mladih doktora medicine i stomatologije u TK-u

Autor: Biznis.ba
Zapošljavanje mladih doktora medicine i stomatologije u TK-u

Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona i kantonalni Zavod zdravstvenog osiguranja nastavljaju jedan od, prema riječima resornog ministra Bahrudina Hadžiefendića, najuspješnijih projekata u BiH koji se provodi već treću godinu, a odnosi se na zapošljavanje mladih doktora medicine i stomatologije koji se nalaze na evidenciji za nezaposlene.

Cilj ovog programa je obezbijediti mladi stručni kadar u zdravstvenim ustanovama na području Tuzlanskog kantona, te dati poticaj i podršku upošljavanju doktora medicine i stomatologije koji su imali ugovor o radu potpisan sa zdravstvenim ustanovama po Programu zapošljavanja u 2018. godini, kroz finansiranje zapošljavanja u periodu 12 mjeseci kumulativno.

- Nastavljamo projekt, u martu najvjerovatnije. Na jednoj od sjednica Skupštine kada se bude raspravljalo o rebalansu finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja gdje će biti osigurana sredstva za novi projekt, u koji ćemo uključiti i ljekare koji su u međuvremenu došli na evidenciju nezaposlenih nakon završenog studija medicine i stomatologije - istakao je ministar Hadžiefendić.

Program pored usvajanja znanja i vještina pruža priliku mladim doktorima medicine i stomatologije za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme, a zdravstvenim ustanovama nadomješta nedostatak kadra nastao zbog penzionisanja i odlazaka u inostranstvo radi zapošljavanja.

Nedavno objavljeni poziv ZZO TK-a ostaje otvoren dok zdravstvene ustanove koje su imale zaključen ugovor sa Zavodom po Programu za 2018. godinu ne dostave aplikacije za mlade doktore s kojima su imale zaključene ugovore o radu po Programu, a najduže do 31. marta ove godine.

Na evidenciji nezaposlenih u TK-a 121 doktor je medicine i 15 doktora stomatologije.

https://www.youtube.com/watch?v=U9e4H-pUxeY

Biznis.ba / FENA