Vlada FBiH najavila smanjenje oporezivanja plaća većih od 650 KM na 32 posto

Foto: FENA

Vlada FBiH razmotrila je danas amandmane na Zakon o doprinosima i Zakon o porezu na dohodak, koji se nalaze u parlamentarnoj proceduri, u cilju stvaranja povoljnijeg poslovnog ambijenta u FBiH.

“Zakoni o doprinosima i porezu na dohodak direktno ili indirektno utiču na sve stanovnike FBiH”, kazala je ministrica finansija Jekla Milićević na konferenciji za novinare nakon sjednice.

Podsjetivši na istoriju usvajanja pomenutih zakona protekle dvije godine, ona je kazala da zadaća Vlade nije bila nimalo laka, budući da je bilo potrebno rasteretiti privrednike, stvoriti preduslove za veća zapošljavanja, te sniženje troškova rada, a istovremeno ne ugroziti vanbudžetske fondove.

“Budno smo pratili šta se dešava kod poslodavcima i kod korisnika, te šta se to dešava sa javnim prihodima. Konstatovali smo da imamo povećanje prihoda, direktnih i indirektnih poreza najmanje sedam posto godišnje. To je stvorilo nove uslove, odnosno prišlo se simulacijama i stvorilo prostor za dodatno sniženje zbirne stope doprinosa na plate. Do sada je u prijedlogu bilo 33,5 posto. Naše sniženje ide za jedan postotni poen. Sniženje ide za penzioni fond, jer je on stabilizovan i postoji prostor za sniženje doprinosa 0,5 posto. Na prostoru zapošljavanja snizili smo pola postotnog poena i to je ukupno jedan”, kazala je, između ostalog, Milićević.

Kada je u pitanju porez na dohodak, ona je kazala da je novina to što se zbog povećanja prosječne plate u FBiH, prag nulte stope pomakne sa 700 na 800 KM.

“To znači da će sve plate do 800 KM neto biti oslobođene plaćanja poreza na dohodak, a plate iznad 800 KM imat će jednu jedinu stopu 13 posto. To opet neće ugroziti budžete kantona i opština i na određeni način će pravilno rasporediti opterećene poreza na dohodak na više plate”, kazala je ona.

U okviru ovog zakona je proširena i osnovica i ostavljena stopa od 13 posto za sve ostale poreze, odnosno oporezivanje dohotka po osnovu finansijskih ulaganja i igara na sreću.

“Do sada je ta stopa bila različita, od 10 do 20 posto. Sada smo to harmonizovali”, rekal je ministrica finansija FBiH.

Miličević je pojasnila kako poslodavci trenutno imaju trošak rada 45 posto, a da će sa novim amandmanima imati sniženje na 32 posto.

“Naš je uslov da nema ništa neoporezivo. Sve plaće veće od 650 KM će imati manju stopu oporezivanja”, kazala je ona.

Ona je napomenula da Vlada planira ići sa primjenom ovog zakona od 1. januara 2020. godine

Biznis.ba