Građani KS imaće direktnu korist od Registra finansijskih obaveza

Ministar finansija Kantona Sarajevo Amel Kovačević u razgovoru za Vijesti.ba objašnjava zašto je potreban Registar finansijskih obaveza u KS, te kako će njegova uspostava koristiti građanima.

Uspostavom Registra doći će do bolje finansijske discipline u KS kroz smanjenje rashoda, tako da će ostati više novca u sklopu postojećeg budžeta, ističe ministra Kovačević.

 – Šta će predstavljat Registar finansijskih obaveza u Kantonu Sarajevo?

KOVAČEVIĆ: Registar finansijskih obaveza u Kantonu Sarajevo predstavljat će jedinstvenu bazu podataka o svim obavezama u Kantonu Sarajevo, ne samo kantonalnih ministarstava, već svih budžetskih i vanbudžetskih korisnika, javnih preduzeća, lokalnih samouprava, te onih preduzeća gdje je Kanton Sarajevo većinski vlasnik. Na ovaj način, Kanton Sarajevo prvi će uspostaviti u BiH kompletnu evidenciju finansijskih obaveza, koja će se pratiti kvartalno.

– Zbog čega je jedan ovakav Registar potreban Kantonu?

KOVAČEVIĆ: Izradom Registra finansijskih obaveza u Kantonu Sarajevo, Ministarstvo finansija želi na jednom mjestu imati objedinjene sve finansijske obaveze. Danas takva evidencija ne postoji. Objedinjenost podataka kroz Registar od posebne je koristi za praćenje i dijagnostiku problematike kašnjenja u ispunjavanju obaveza po različitim osnovama, te služi kao okidač za blagovremeno djelovanje i minimiziranje štetnih posljedica po Budžet Kantona Sarajevo, ali i budžeta lokalnih samouprava.

– Do kojih benefita će doći uspostavom Registra finansijskih obaveza?

KOVAČEVIĆ: Uspostavom Registra, znat će se stvarne finansijske obaveze u Kantonu Sarajevo, čime će se stvoriti pretpostavke za kvalitetnije upravljanje dugom, poput smanjenja negativnih uticaja kursnih razlika, visine kamatnih stopa na kredite ili rasta obaveza po osnovu kamata na dugovanja za poreze i doprinose.

– Na koji način će uspostava Registra koristiti građanima u Kantonu Sarajevo?

KOVAČEVIĆ: Građani će imati direktnu korist, jer će doći do bolje finansijske discipline u Kantonu Sarajevo kroz smanjenje rashoda, tako da će ostati više novca u sklopu postojećeg Budžeta. Više novca značit će ulaganje u nove projekte i poboljšanje javnih usluga, kako bi se svakodnevni život građana unaprijedio, poput izgradnje saobraćajnica, unapređenje standarda vrtića i škola, osiguravanje boljih uslova za obrazovanje ili projekte koji će osigurati nova radna mjesta i zaustavljanje iseljavanja mladih.

 

(Biznis.ba)